RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube

Rubik's cube

Rubiks kube løsning:

LØS: Følg framgangsmåten for å løse 3x3 Rubikskuben som nybegynner.
LÆR: Bare tre rutiner å huske, så du kan lære å løse kuben uten hjelpemidler.
GLEM: Når du likevel glemmer rutinene, kan de være lett tilgjengelig på mobiltelefon.
MER: Løs også 2x2, 3x3-supercube, 4x4, 4x4-supercube, 5x5, 5x5-supercube, 6x6 og 7x7 på tilsvarende måte.

Beskrivelse av hvordan 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 og 7x7x7 Rubiks kube kan løses med få rutiner. Start her.

222 333 444 555 666 777
  333super 444super 555super    

Én metode for å løse alle Rubikskubene beskrives på en enkel og kompakt måte.

Framgangsmåten for å løse Rubik-kuben benyttes også ved løsning av Mini-kuben, Revenge-kuben, Professor-kuben, V-cube 6, V-cube 7 og superkuber.

Algoritmene for 2x2-kuben, 3x3-kuben, 4x4-kuben, 5x5-kuben, 6x6-kuben og 7x7-kuben er vist med interaktive illustrajoner. 3D-kubene er applikasjoner som er lagd av Werner Randelshofer, de krever at Java er installert.

Kanskje må du godta 'Security Warning' fra Java: 'Do you want to run this application?'.

Nettleseren din viser ikke Java illustrajonene!
Istedenfor interaktive illustrajoner vil det vises statiske figurer.

For å løse 333 Rubiks kube benyttes bare tre enkle rutiner, i tillegg kommer den speilvendte versjonen av en rutine. Disse rutinene benytter bare høyre- venstre- og topplaget.

Større kuber krever i tillegg to rutiner og flere versjoner av de samme rutinene, superkuber krever ytterligere to rutiner. Alle disse rutinene påvirker bare to eller tre klosser/småkuber.

Denne framgangsmåten for løsning er: med få rutiner; på en kompakt form; felles for alle kube-versjonene; lett å lære og huske; egnet for utskrift; mulig å lagre som huskelapp på "sms-format"; egnet å lese med mobiltelefon; kanskje den eneste norske 'Rubiks guide' på nettet.

Dette nettstedet prøver IKKE å beskrive raske metoder. Hvis du tar sikte på å bli en speedkuber bør du heller prøve å henge deg på rubiks.no og begynne med å gå gjennom Lag for lag / Begynnermetode.

Det anbefales for en nybegynner å starte med å øve på 333-kuben. Selv om den minste kuben (222) er enklere å løse helt, kan det være mer inspirerende å begynne med en kube som lettere kan løses delvis til å begynne med.

Det beskrives også noen alternative framgangsmåter og rutiner.

 Søk med Google på rubik.storflor.com

  
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS |

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY