Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

Rubiks Mini : 2x2

 1. Første lag.
  FØRSTE HJØRNER: Snu kuben slik at et hjørne har rød side til venstre.
  1. Finn et aktuelt rødt hjørne i høyre lag. Kombiner vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørnet er plassert korrekt ved siden av det første hjørnet, fortsett til hele det første laget er korrekt.
 2. Siste lag.
  SISTE HJØRNER PLASSERES: Rød side ned.
  1. Plasser hjørner i topplaget i forhold til bunnlaget, ikke ta hensyn til flipp:
   1. Finn et rett plassert hjørne, og tre feil hjørner: 'Bytt hjørner' et par ganger.
   2. To rette hjørner: Vri topplaget slik at de to hjørnene påvirkes av 'Bytt hjørner'. Finn et eller fire rett plasserte hjørner.
 3. SISTE HJØRNER VRIS:
  1. Hjørnene i øverste lag vris med 'Flipp hjørner'. Gjenta noen ganger til siste hjørner er korrekt.

222: Bytt hjørner

Tre hjørner bytter plass. Ta ikke hensyn til flipp.

Bytt hjørner
/.:\
ned ned opp opp
R!U< L!U> R^U< L^U>
222: Bytt hjørner

R'U  LU'  RU  L'U'


222: Flipp hjørner

To hjørner flippes.

Flipp hjørner
/ :\
(ned opp ned plass) LR
L!U<  L^U<  L!U<  U<L^
R!U>  R^U>  R!U>  U>R^
222: Flipp hjørner

( LU  L'U  LU  UL' )
( R'U'  RU'  R'U'  U'R )


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com