Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
3x3 | 3x3_alt2 | 3x3_alt3 | 3x3supercube

Rubiks Cube : 3x3

 1. Første lag.
  FØRSTE KRYSS: Rød senterkloss til venstre.
  1. Vri en rød sidekant korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
  2. Fortsett til alle fire røde sidekantene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
 2. FØRSTE HJØRNER: Rød side til venstre.
  1. Plasser et rødt hjørne øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørnet er plassert korrekt.
  2. Fortsett med neste røde hjørne, til hele det første laget er korrekt.
  3. Snu kuben med rød side ned.
 3. Andre lag.
  MIDTKANTER: Rød side ned.
  1. Vri en sidekant korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
  2. Fortsett til alle fire sidekanter er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 4. Siste lag.
  SISTELAG HJØRNER PLASSERES
  1. Hvis to diagonale topphjørner kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare et topphjørne får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser det rett plasserte hjørnet bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 5. SISTELAG HJØRNER VRIS
  1. Plasser to oransje hjørner som skal vris til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Flipp hjørner' en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørnene er korrekt.
 6. SISTELAG KANTER
  1. Flytt en oransje kant ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kanten kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kant som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kanten i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantene er på plass.

333: Bytt kanter, høyre side

Tre kanter bytter plass.

Bytt kanter H
[ ' ]( '-)
en to tre fire fem
R^U<  R^U<  R^U>  R!U>  R!U>
333: Bytt kanter H

RU  RU  RU'  R'U'  R'U'


333: Bytt kanter, venstre side

Tre kanter bytter plass.

Bytt kanter V
{-' }[ ' ]
en  to  tre fire fem
L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<
333: Bytt kanter V

L'U'  L'U'  L'U  LU  LU


333: Bytt hjørner

Tre hjørner i samme lag bytter plass. Ta ikke hensyn til flipp.

Bytt hjørner
/. :\
ned ned opp opp
R!U<  L!U>  R^U<  L^U>
333: Bytt hjørner

R'U  LU'  RU  L'U'


333: Flipp hjørner

To hjørner flippes.

Flipp hjørner
/ :\
( ned  opp  ned  plass ) LR
L!U<  L^U<  L!U<  U<L^
R!U>  R^U>  R!U>  U>R^
333: Flipp hjørner

( LU  L'U  LU  UL' )
( R'U'  RU'  R'U'  U'R )


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com