RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 333 :: Rubik's Cube :: 3x3x3 :: Alternativ 2

 333 alternativ 1   333 alternativ 2   333 alternativ 3   YouCanDoTheCube   333 SuperCube 

 uten 1. og 2. lag   med 1. og 2. lag 

Det benyttes 5 rutiner for å løse Rubiks-kuben. Framgangsmåten er lett å følge, siste laget i kuben løses elegant. Noe av dette er funnet på ryanheise.com og solvethecube.co.uk.

Løsning:

 1. Første lag.
  FØRSTE KRYSS: Rød senterkloss til venstre.
  1. Vri en rød sidekant korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
  2. Fortsett til alle fire røde sidekantene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
 2. FØRSTE HJØRNER: Rød side til venstre.
  1. Plasser et rødt hjørne øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørnet er plassert korrekt.
  2. Fortsett med neste røde hjørne, til hele det første laget er korrekt.
  3. Snu kuben med rød side ned.
 3. Andre lag.
  MIDTKANTER: Rød side ned.
  1. Vri en sidekant korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
  2. Fortsett til alle fire sidekanter er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 4. Siste lag.
  SISTELAG KANTER VRIS
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har oransje opp.
  2. Plasser to kanter som har oransje opp, bak og til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.
 5. SISTELAG HJØRNER VRIS
  1. Plasser to hjørner som skal vris til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Flipp hjørner' en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til hjørnene har toppfargen opp.
 6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Plasser hjørner' slik at et hjørne er rett og tre er feil.
  2. Plasser det rette hjørnet foran til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Plasser hjørner' en eller to ganger.
 7. SISTELAG KANTER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt toppkanter' slik at en kant blir rett plassert.
  2. Snu kuben slik at den rette kanten er bak.
  3. Utfør rutinen 'Bytt toppkanter' en eller to ganger.

Løsning med rutiner:

 Første og andre lag:
  + vis også rutinene for 1. og 2. lag
 Sistelag vris:
4. SISTELAG KANTER VRIS:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har oransje opp.

2. Plasser to kanter som har oransje opp, bak og til venstre.

3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.


Slik skal det bli:

333: Vri kanter

vrikanter

Vrir toppkanter slik at toppfargen kommer opp. (Denne rutinen påvirker også hjørnene, men det får ingen betydning her.)

VriKanter 
 /-.-\
 R! U> F< U< F> R^
R' U' F' U F R
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

5. SISTELAG HJØRNER VRIS:

1. Plasser to hjørner som skal vris til høyre.

2. Utfør rutinen 'Flipp hjørner' en eller to ganger.

3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørnene har toppfargen opp.


Når dette punktet er utført har hele topplaget oransje opp, men de fleste hjørner og kanter i topplaget har feil plassering.

333: Flipp hjørner

flipphjorner

To hjørner flippes.

FlippHjørner
 / :\
 L!U< L^U< L!U< U<L^
 R!U> R^U> R!U> U>R^
LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
 Sistelag plasseres:
6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Plasser hjørner' slik at et hjørne er rett og tre er feil.

2. Plasser det rette hjørnet foran til venstre.

3. Utfør rutinen 'Plasser hjørner' en eller to ganger.


Slik skal det bli:

333: Plasser hjørner

plassertrehjorner

Plasserer tre hjørner.

PlasserHjørner
 /' :\
R! F> R! B2 R^ F< R! B2 R2
R' F R' B2 R F' R' B2 R2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

7. SISTELAG KANTER PLASSERES:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt toppkanter' slik at en kant blir rett plassert.

2. Snu kuben slik at den rette kanten er bak.

3. Utfør rutinen 'Bytt toppkanter' en eller to ganger.


Ferdig!

333: Bytt toppkanter

bytttretoppkanter

Bytter tre kanter i topplaget.

ByttToppkanter
 /-.-\
F2 U< L! R! F2 L^ R^ U< F2
F2 U L R' F2 L' R U F2 
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Den framgangsmåten som benytter bare 3 forskjellige rutiner finner du på alternativ 1.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY