Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
3x3 | 3x3_alt2 | 3x3_alt3 | 3x3supercube

Rubiks Cube : 3x3 : alt2

 1. Første lag.
  FØRSTE KRYSS: Rød senterkloss til venstre.
  1. Vri en rød sidekant korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
  2. Fortsett til alle fire røde sidekantene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
 2. FØRSTE HJØRNER: Rød side til venstre.
  1. Plasser et rødt hjørne øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørnet er plassert korrekt.
  2. Fortsett med neste røde hjørne, til hele det første laget er korrekt.
  3. Snu kuben med rød side ned.
 3. Andre lag.
  MIDTKANTER: Rød side ned.
  1. Vri en sidekant korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
  2. Fortsett til alle fire sidekanter er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 4. Siste lag.
  SISTELAG KANTER VRIS
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har oransje opp.
  2. Plasser to kanter som har oransje opp, bak og til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.
 5. SISTELAG HJØRNER VRIS
  1. Plasser to hjørner som skal vris til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Flipp hjørner' en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til hjørnene har toppfargen opp.
 6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Plasser hjørner' slik at et hjørne er rett og tre er feil.
  2. Plasser det rette hjørnet foran til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Plasser hjørner' en eller to ganger.
 7. SISTELAG KANTER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt toppkanter' slik at en kant blir rett plassert.
  2. Snu kuben slik at den rette kanten er bak.
  3. Utfør rutinen 'Bytt toppkanter' en eller to ganger.

333: Bytt kanter, høyre side

Tre kanter bytter plass.

Bytt kanter H
[ ' ]( '-)
en to tre fire fem
R^U<  R^U<  R^U>  R!U>  R!U>
333: Bytt kanter H

RU  RU  RU'  R'U'  R'U'


333: Bytt kanter, venstre side

Tre kanter bytter plass.

ByttKanter V
{-' }[ ' ]
en  to  tre fire fem
L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<
333: Bytt kanter V

L'U'  L'U'  L'U  LU  LU


333: Vri kanter

Vrir toppkanter slik at toppfargen kommer opp.

Vri kanter
/-.-\
R! U> F< U< F> R^
333: Vri kanter

R' U' F' U F R


333: Flipp hjørner

To hjørner flippes.

Flipp hjørner
/ :\
L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^
333: Flipp hjørner

LU L'U LU UL' R'U' RU' R'U' U'R


333: Plasser hjørner

Plasserer tre hjørner.

Plasser hjørner
/' :\
R! F> R! B2 R^ F< R! B2 R2

333: Plasser hjørner

R' F R' B2 R F' R' B2 R


333: Bytt toppkanter

Bytter tre kanter i topplaget.

Bytt toppkanter
/-.-\
F2 U< L! R! F2 L^ R^ U< F2 

333: Bytt toppkanter

F2 U L R' F2 L' R U F2


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com