RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 333 :: Rubik's Cube :: 3x3x3 :: Alternativ 3

 333 alternativ 1   333 alternativ 2   333 alternativ 3   YouCanDoTheCube   333 SuperCube 

Dette er en løsning som er basert på en videotutorial av Dan Brown (Part One og Part Two), etter tips fra Joakim Hansen. Teknikken er noe tilpasset og forbedret. Det beskrives 7 rutiner.

Se videosnuttene av Dan Brown i et eget lite vindu: Part One Part Two

Løsning:

For å enklere å følge med på videoene, så starter denne løsningen med grønn side opp.

 1. Første lag.
  FØRSTE KRYSS: Grønn senterkloss opp.
  1. Finn den grønne senterklossen, snu kuben med grønn side opp. Et grønt kryss skal vris fram.
  2. Finn en grønn sidekant, vri kanten opp til rett plass. Sidekanten må stemme med senterklossen på siden (dvs: med rett plass og flipp).
  3. Fortsett til alle fire grønne sidekantene stemmer med senterklossene på sidene.
  4. Forsøk å få rett flip med en gang, men hvis noen kanter må flippes kan rutinen 'Første kant' benyttes.
 2. FØRSTE HJØRNER: Grønn side opp.
  1. Hold kuben slik at plassen til et manglende grønt hjørne er fram, opp og til høyre.
  2. Vri slik at denne grønne hjørnekuben er rett under.
  3. Benytt rutinen 'Første Hjørne' slik at hjørnet vries opp på rett plass.
  4. Benytt rutinen Første Hjørne' to eller fire ganger for å vri hjørnet korrekt.
  5. Fortsett til alle førstehjørnene er løst.
  6. Snu deretter kuben med grønn side ned.
 3. Andre lag
  MIDTKANTER: Grønn side ned.
  1. Plasser en midtkant som skal plasseres øverst og fram, og benytt rutinen 'Bytt kant', høyre eller venstre side.
  2. Fortsett med å snu kuben og vri topplaget til alle fire sidekanter er korrekt.
 4. Sistelag
  SISTELAG KANTER VRIS
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har blå opp.
  2. Plasser to kanter som har blå opp, bak og til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.
 5. SISTELAG KANTER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt 2 toppkanter' slik at to kanter ved siden av hverandre får rett rekkefølge.
  2. Plasser de to kantene bak og til høyre.
  3. Utfør rutinen 'Bytt 2 toppkanter'.
 6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt hjørner 2' slik at et hjørne er rett plassert og tre er feil.
  2. Plasser det rette hjørnet fram til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Bytt hjørner 2' en eller to ganger.
 7. SISTELAG HJØRNER VRIS
  1. Snu kuben slik at et topphjørne som skal vris er fram til høyre.
  2. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.
  3. Vri bare topplaget slik at et annet topphjørne som skal vris er fram til høyre.
  4. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.
  5. Hvis nødvendig fortsett på samme måte, vri bare topplaget slik at neste topphjørne som skal vris er fram til høyre, benytt deretter rutinen 'Vri Hjørne'.
  6. Hvis alle fire topphjørnene var feil, så gjenta enda en gang.

Løsning med rutiner:

 Første lag:
1. FØRSTE KRYSS:
Grønn senterkloss opp.

1. Finn den grønne senterklossen, snu kuben med grønn side opp. Et grønt kryss skal vris fram.

2. Finn en grønn sidekant, vri kanten opp til rett plass. Sidekanten må stemme med senterklossen på siden (dvs: med rett plass og flipp).

3. Fortsett til alle fire grønne sidekantene stemmer med senterklossene på sidene.

4. Forsøk å få rett flip med en gang, men hvis noen kanter må flippes kan rutinen 'Første kant' benyttes.


Slik skal det bli:

Hvis aktuell kant først plasseres i nedre lag, så kan kanten vris opp som vist:

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

333: Første kant

Rutinen 'Første kant' kan benyttes for å få rett flipp på en kant.

FørsteKant
[ ' ]
F< U< L^ U>
F' U L' U'
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

2. FØRSTE HJØRNER:
Grønn side opp

1. Hold kuben slik at plassen til et manglende grønt hjørne er fram, opp og til høyre.

2. Vri slik at denne grønne hjørnekuben er rett under.

3. Benytt rutinen 'Første Hjørne' slik at hjørnet vries opp på rett plass.

4. Benytt rutinen 'Første Hjørne' to eller fire ganger for å vri hjørnet korrekt.

5. Fortsett til alle førstehjørnene er løst.

6. Snu deretter kuben med grønn side ned.


Slik skal det bli:

333: Første hjørne

Rutine som kan benyttes til:

1. flytte et hjørne opp, bruk rutinen en gang.
2. vri et topphjørne, bruk rutinen to eller fire ganger.

FørsteHjørne
[ :] 
R!D< R^D>
R'D' RD

TIPS: Ofte kan førstehjørner vris på plass lettere uten rutiner.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
 Andre lag:
3. MIDTKANTER:
Grønn side ned.

1. Plasser en midtkant som skal plasseres øverst og fram, og benytt rutinen 'Bytt kant', høyre eller venstre side.

2. Fortsett med å snu kuben og vri topplaget til alle fire sidekanter er korrekt.


Slik skal det bli:


TIPS: Rutinen 'Bytt kanter' kan også benyttes for å løse midtkantene.

333: Bytt kant, høyre side

En kant flyttes ned til midtlaget.

ByttKant H
[ '-]
U< R^ U> R! U> F< U< F>
U R U' R' U' F' U F
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

333: Bytt kant, venstre side

ByttKant V
[-' ]
U> L^ U< L! U< F> U> F<
U' L' U L U F U' F'
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
 Sistelag kanter:
4. SISTELAG KANTER VRIS:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har blå opp.

2. Plasser to kanter som har blå opp, bak og til venstre.

3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.


Slik skal det bli:

333: Vri kanter

Vrir toppkanter slik at toppfargen kommer opp.

VriKanter 
/-.-\
R! U> F< U< F> R^
R' U' F' U F R

info: Videotutorialen benytter:
F> R^ U< R! U> F<
F R U R' U' F'

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

5. SISTELAG KANTER PLASSERES:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt 2 toppkanter' slik at to kanter ved siden av hverandre får rett rekkefølge.

2 Plasser de to kantene bak og til høyre.

3. Utfør rutinen 'Bytt 2 toppkanter'.


Slik skal det bli:

333: Bytt 2 toppkanter

Bytter to kanter i topplaget.

Bytt2Toppkanter
/-. \
R^ U< R! U< R^ U2 R! U<
R U R' U R U2 R' U

info: Videotutorialen viser rutinen uten U til slutt.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
 Sistelag hjørner:
6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES:

1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt hjørner 2' slik at et hjørne er rett plassert og tre er feil.

2. Snu kuben slik at det rette hjørnet fram til venstre.

3. Utfør rutinen 'Bytt hjørner 2' en eller to ganger.


Slik kan det bli, alle topphjørnene er plassert rett, men noen har feil vridning:

333: Bytt hjørner 2

Tre hjørner i samme lag bytter plass.

ByttHjørner_2
/: '\
U< R^ U> L^ U< R! U> L!
U R U' L' U R' U' L

TIPS: Rutinen 'Bytt hjørner' kan også benyttes.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

7. SISTELAG HJØRNER VRIS:

NB! Rutinen 'Vri Hjørne' må benyttes i sammenheng med å flippe alle gjenstående topphjørner.

1. Snu kuben slik at et topphjørne som skal vris er fram til høyre.

2. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.

3. Vri bare topplaget slik at et annet topphjørne som skal vris er fram til høyre.

4. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.

5. Hvis nødvendig fortsett på samme måte, vri bare topplaget slik at neste topphjørne som skal vris er fram til høyre, benytt deretter rutinen 'Vri Hjørne'.

6. Hvis alle fire topphjørnene var feil, så gjenta enda en gang.

333: Vri hjørne

Et hjørne vris.

Rutinen roter til kuben, men det vil ordne seg når rutinen utføres i sammenheng med å flippe alle gjenstående topphjørner.

VriHjørne
/ .\
R!D< R^D> R!D< R^D> 
R'D' RD R'D' RD

Eksempel:
To topphjørner vris med 'Vri Hjørne':
R'D'RD R'D'RD
U
R'D'RD R'D'RD  R'D'RD R'D'RD
U'


info: Rutinen består av rutinen 'Første hjørne' som gjentas to ganger.

TIPS: For å flippe to og to hjørner, kan rutinen 'Flipp Hjørner' benyttes.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Avslutt med å vri topplaget på plass hvis nødvendig.

Den framgangsmåten som benytter bare 3 forskjellige rutiner finner du på alternativ 1.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY