Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
3x3 | 3x3_alt2 | 3x3_alt3 | 3x3supercube

Rubiks Cube : 3x3 : alt3

 1. Første lag.
  FØRSTE KRYSS: Grønn senterkloss opp.
  1. Finn den grønne senterklossen, snu kuben med grønn side opp. Et grønt kryss skal vris fram.
  2. Finn en grønn sidekant, vri kanten opp til rett plass. Sidekanten må stemme med senterklossen på siden (dvs: med rett plass og flipp).
  3. Fortsett til alle fire grønne sidekantene stemmer med senterklossene på sidene.
  4. Forsøk å få rett flip med en gang, men hvis noen kanter må flippes kan rutinen 'Første kant' benyttes.
 2. FØRSTE HJØRNER: Grønn side opp.
  1. Hold kuben slik at plassen til et manglende grønt hjørne er fram, opp og til høyre.
  2. Vri slik at denne grønne hjørnekuben er rett under.
  3. Benytt rutinen 'Første Hjørne' slik at hjørnet vries opp på rett plass.
  4. Benytt rutinen Første Hjørne' to eller fire ganger for å vri hjørnet korrekt.
  5. Fortsett til alle førstehjørnene er løst.
  6. Snu deretter kuben med grønn side ned.
 3. Andre lag
  MIDTKANTER: Grønn side ned.
  1. Plasser en midtkant som skal plasseres øverst og fram, og benytt rutinen 'Bytt kant', høyre eller venstre side.
  2. Fortsett med å snu kuben og vri topplaget til alle fire sidekanter er korrekt.
 4. Sistelag
  SISTELAG KANTER VRIS
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Vri kanter' slik at to toppkanter ved siden av hverandre har blå opp.
  2. Plasser to kanter som har blå opp, bak og til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Vri kanter'.
 5. SISTELAG KANTER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt 2 toppkanter' slik at to kanter ved siden av hverandre får rett rekkefølge.
  2. Plasser de to kantene bak og til høyre.
  3. Utfør rutinen 'Bytt 2 toppkanter'.
 6. SISTELAG HJØRNER PLASSERES
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt hjørner 2' slik at et hjørne er rett plassert og tre er feil.
  2. Plasser det rette hjørnet fram til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Bytt hjørner 2' en eller to ganger.
 7. SISTELAG HJØRNER VRIS
  1. Snu kuben slik at et topphjørne som skal vris er fram til høyre.
  2. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.
  3. Vri bare topplaget slik at et annet topphjørne som skal vris er fram til høyre.
  4. Benytt rutinen 'Vri Hjørne' en eller to ganger, til topphjørnet er korrekt.
  5. Hvis nødvendig fortsett på samme måte, vri bare topplaget slik at neste topphjørne som skal vris er fram til høyre, benytt deretter rutinen 'Vri Hjørne'.
  6. Hvis alle fire topphjørnene var feil, så gjenta enda en gang.

333: Første kant

Flipper en kant.

FørsteKant
[ ' ]
F< U< L^ U>
333: Første kant
F' U L' U'

333: Første hjørne

Flytte et hjørne, eller vri et hjørne.

FørsteHjørne
[ ;] 
R!D< R^D>
333: Første hjørne 333: Første hjørne

R'D' RD


333: Bytt kant H

En kant flyttes ned til midtlaget.

ByttKant H
[ '-]
U< R^ U> R! U> F< U< F>
333: Bytt kant H
U R U' R' U' F' U F

333: Bytt kant V

En kant flyttes ned til midtlaget.

ByttKant V
[-' ]
U> L^ U< L! U< F> U> F<
333: Bytt kant V
U' L' U L U F U' F'

333: Vri kanter

Vrir toppkanter slik at toppfargen kommer opp.

VriKanter 
/-.-\
R! U> F< U< F> R^
333: Vri kanter

R' U' F' U F R


333: Bytt 2 toppkanter

Bytter to kanter i topplaget.

Bytt2Toppkanter
/-. \
R^ U< R! U< R^ U2 R! U<

333: Bytt 2 toppkanter

R U R' U R U2 R' U


333: Bytt hjørner 2

Tre hjørner i samme lag bytter plass.

ByttHjørner_2
/: '\
U< R^ U> L^ U< R! U> L!

333: Bytt hjørner 2

U R U' L' U R' U' L

333: Vri hjørne

Et hjørne vris.

VriHjørne
/ .\
R!D< R^D> R!D< R^D> 

333: Vri hjørne

R'D' RD R'D' RD

 


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com