RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 333 :: Rubik's Cube :: 3x3x3 :: Magic Cube

 notasjon 2x2   notasjon 3x3   notasjon 4x4   notasjon 5x5   notasjon 6x6   notasjon 7x7 

Notasjon ENG 3x3:

 Utdrag av notasjon ENG 3x3
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
 Combined ENG 3x3
Move Right Up Front Left Down Back
○○● +90° R U F L D B
○○● +180° R2 U2 F2 L2 D2 B2
○●○ +90° MR MU MF ML MD MB
○●○ +180° MR2 MU2 MF2 ML2 MD2 MB2
○●● +90° TR TU TF TL TD TB
○●● +180° TR2 TU2 TF2 TL2 TD2 TB2
●○● +90° SR SU SF SL SD SB
●○● +180° SR2 SU2 SF2 SL2 SD2 SB2
●●● +90° CR CU CF CL CD CB
●●● +180° CR2 CU2 CF2 CL2 CD2 CB2

Tabellen er kopiert fra Werner Randelshofer: combined_eng_3x3


Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY