Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
3x3 | 3x3_alt2 | 3x3_alt3 | 3x3supercube

Rubiks Cube : 3x3 SuperCube

  1. Løs først superkuben som en ordinær 3x3x3-kube uten å ta spesielt hensyn til hvordan senterkubene er vridd.
  2. Benytt rutinen 'Nitti grader' for å rotere to senterkuber 90 grader, så mange ganger som nødvendig.
  3. Benytt deretter rutinen 'Snu topp' for å rotere en senterkube 180 grader, hvis det trengs.

333 SuperCube: Nitti grader

Roterer toppsenter 90 grader med klokken og høyresenter 90 grader mot klokken:

NittiGrader
/+\
   (+)
M! E< M^ U> M! E> M^ U<
333 SuperCube: Nitti grader

M E' M' U' M E M' U


333 SuperCube: Snu topp

Roterer toppsenter 180 grader.:

SnuTopp 
/+\
( U< R^ L! U2 R! L^ ) 2
333 SuperCube: Snu topp

( U R L U2 R' L' ) 2


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com