RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 444 :: Rubik's Revenge :: 4x4x4

 444   rutiner felles med mindre kuber   444 SuperCube 

4x4Løs 3x3-kuben før du begynner på 4x4-kuben. I tillegg til rutinene for Rubiks-kuben benyttes det bare 2 rutiner til for å løse Revenge-kuben, totalt bare 5 rutiner.

Løsning:

Løsningen for 4x4x4-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 333 løsningen kan benyttes videre. Med en del øving kan det ta ca 12 minutter å løse Revenge-kuben på denne måten.

 1. FØRSTE SENTER:
  1. Sett sammen 2 røde senterklosser ved siden av hverandre.
  2. Sett sammen de 2 andre senterklossene på en annen side.
  3. Slå sammen de 4 røde senterklossene.
 2. ALLE SENTERKLOSSER:
  1. Fortsett med hvit, blå, gul grønn og oransje side til alle senterklossene er på plass.
  2. På en 4x4 kube må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  3. Alternativt kan rutinen '555: Bytt senter' benytttes for å samle senterklossene.
 3. SAMLE ALLE DOBBELKANTER: Rød side til høyre eller venstre.
  1. Vri ytterlagene slik at to like midtkanter befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle til en dobbelkant med 'Rydd midtlag'. Ofte må et av de vertikale midtlagene vries før og etter rutinen.
  3. Vri dobbelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  4. Fortsett med å samle dobbelkanter. Samle gjerne røde dobbelkanter først og flytt dobbelkantene til den røde siden med det samme.
 4. SOM 333: Nå kan løsning for 333-kuben punkt 1 benyttes videre. (Senterkloss = 4 senterklosser; sidekant = dobbelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to dobbeltkanter må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

Rutiner:

 Rutiner for 444-kuben.
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

 444: Rydd midtlag, høyre side

Tre kanter i de vertikale midtlag bytter plass.

RyddMidtlag H
/ .' \
[ : ]

(opp-BUNN ned-TOPP) 2

( r^D2   r!U2 ) 2
(MR D2 MR' U2) 2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

444: Rydd midtlag, venstre side

RyddMidtlag V
/ '. \
[ : ]

(opp-BUNN ned-TOPP) 2

( l^D2   l!U2 ) 2
(ML' D2 ML U2) 2

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

444: Flipp kant

To kanter ved siden av hverandre flippes.

FlippKant
/ .. \

høyre-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-høyre

r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2
MR2 B2 U2 ML U2 MR' U2 MR U2 F2 MR F2 ML' B2 MR2

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Ekstra 444: Bytt kant

ByttKant
/ :: \

Siden-Fronten
TOPP-høyre-TOPP
Fronten-Siden

(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2
TR2 TF2 U2 MR2 U2 TF2 TR2
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY