Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
4x4 | 4x4supercube

Rubiks Revenge : 4x4

 1. FØRSTE SENTER:
  1. Sett sammen 2 røde senterklosser ved siden av hverandre.
  2. Sett sammen de 2 andre senterklossene på en annen side.
  3. Slå sammen de 4 røde senterklossene.
 2. ALLE SENTERKLOSSER:
  1. Fortsett med hvit, blå, gul grønn og oransje side til alle senterklossene er på plass.
  2. På en 4x4 kube må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  3. Alternativt kan rutinen '555: Bytt senter' benytttes for å samle senterklossene.
 3. SAMLE ALLE DOBBELKANTER: Rød side til høyre eller venstre.
  1. Vri ytterlagene slik at to like midtkanter befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle til en dobbelkant med 'Rydd midtlag'. Ofte må et av de vertikale midtlagene vries før og etter rutinen.
  3. Vri dobbelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  4. Fortsett med å samle dobbelkanter. Samle gjerne røde dobbelkanter først og flytt dobbelkantene til den røde siden med det samme.
 4. SOM 333: Nå kan løsning for 333-kuben punkt 1 benyttes videre. (Senterkloss = 4 senterklosser; sidekant = dobbelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to dobbeltkanter må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

444: Rydd midtlag, høyre

Tre kanter i de vertikale midtlag bytter plass.

Rydd midtlag H
/ .' \
[ : ]
( opp-BUNN ned-TOPP ) 2
( r^D2  r!U2 ) 2
444: Rydd midtlag H

( MR  D2  MR'  U2 ) 2


444: Rydd midtlag, venstre

Rydd midtlag V
/ '. \
[ : ]
(opp-BUNN ned-TOPP) 2
( l^D2   l!U2 ) 2
444: Rydd midtlag V

( ML'  D2  ML  U2 ) 2


444: Flipp kant

To kanter ved siden av hverandre flippes.

Flipp kant
/ .. \
høyre-BAK TOPP-vned TOPP-hned TOPP-hopp
TOPP FRONT-hopp FRONT-vopp BAK-høyre
r2B2  U2l!  U2r!  U2r^
U2  F2r^  F2l^  B2r2
444: Flipp kant

MR2  B2  U2  ML  U2  MR'  U2  MR  U2  F2  MR  F2  ML'  B2  MR2


Ekstra 444: Bytt kant

Bytt kant
/ :: \
(Rr)2 (Ff)2 U2 r2  U2  (Ff)2 (Rr)2
444: Bytt kant

TR2  TF2  U2  MR2  U2  TF2  TR2


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com