RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 444 :: Rubik's Revenge :: 4x4x4

 notasjon 2x2   notasjon 3x3   notasjon 4x4   notasjon 5x5   notasjon 6x6   notasjon 7x7 

Notasjon ENG 4x4:

 Utdrag av notasjon ENG 4x4
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
 Combined ENG 4x4
Move Right Up Front Left Down Back
○○○● +90° R U F L D B
○○○● +180° R2 U2 F2 L2 D2 B2
○○●○ +90° MR MU MF ML MD MB
○○●○ +180° MR2 MU2 MF2 ML2 MD2 MB2
○○●● +90° TR TU TF TL TD TB
○○●● +180° TR2 TU2 TF2 TL2 TD2 TB2
○●●○ +90° WR WU WF WL WD WB
○●●○ +180° WR2 WU2 WF2 WL2 WD2 WB2
●○○● +90° SR SU SF SL SD SB
●○○● +180° SR2 SU2 SF2 SL2 SD2 SB2
●●●● +90° CR CU CF CL CD CB
●●●● +180° CR2 CU2 CF2 CL2 CD2 CB2

Tabellen er kopiert fra Werner Randelshofer: combined_eng_4x4


Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY