Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
4x4 | 4x4supercube

Rubiks Cube : 4x4 SuperCube

En 4x4-superkube kan løses som en ordinær 4x4-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterkubene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

 1. Samle de fire røde senterklossene orientert i forhold til hverandre.
 2. Fortsett med de andre fargene, orienter de fleste senterklossene i forhold til hverandre.
 3. Løs videre superkuben som en ordinær 4x4-kube. Begynn med å samle alle dobbelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
 4. Orienter alle senterklosser i forhold til de andre senterklossene med samme farge, benytt 'Bytt senter' flere ganger.
 5. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.

444: Bytt senter

En hjørnesenterkloss flyttes fra topplaget til fronten.

ByttSenter
/ 6 \
[ 6 ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
 l! U> r!  U<
 l^ U> r^  U<
444: Bytt hjørnesenter

ML F MR' F' ML' F MR F'Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com