RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

5x5Løs 3x3-kuben og 4x4-kuben før du begynner på 5x5-kuben. I tillegg til rutinene for Revenge-kuben benyttes det bare 1 rutine til for å løse Professor-kuben, totalt bare 6 rutiner.

Løsning:

Løsningen for 5x5x5-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 333 løsningen kan benyttes videre. Med en del øving kan det ta ca 20 minutter å løse Professor-kuben på denne måten.

 1. SMÅ KRYSS:
  1. Lag rødt lite kryss med 5 klosser. (Plasser gjerne alle 9 røde senterklosser med det samme.)
  2. Fortsett med hvitt, blått, gult, grønt og oransje lite kryss. (Plasser gjerne også flere av hjørnesenterklossene.)
 2. SENTERKLOSSER:
  1. Snu kuben og vri ytterlagene for å klargjøre for flytting av en hjørnesenterkloss.
  2. Flytt hjørnesenterklossen med 'Bytt senter'.
  3. Fortsett til alle hjørnesenterklossene er på plass.
 3. SAMLE ALLE TRIPPELKANTER: Rød side til høyre eller venstre. (Se også punkt 5 om 'Flipp kant'.)
  1. Vri ytterlagene slik at en sentermidtkant og minst en tilsvarende sidemidtkant befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle sidemidtkanten til sentermidtkanten med 'Rydd midtlag'. Ofte må en av de vertikale sidemidtlagene vries før og etter rutinen.
  3. Fortsett med den andre sidemidtkanten så det dannes en trippelkant.
  4. Vri trippelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  5. Fortsett med å samle trippelkanter. Samle gjerne røde trippelkanter først og flytt trippelkantene til den røde siden med det samme.
 4. SOM 333: Nå kan løsning for 333-kuben punkt 1 benyttes videre. (Senterkloss = 9 senterklosser; sidekant = trippelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger bør/må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to "dobbeltkanter" må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

Rutiner:

 Rutiner for 555-kuben.
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Bytt senter

En hjørnesenterkloss flyttes fra topplaget til tilsvarende plass i fronten.

Det inngår tre senterklosser i dette trekket, men hold fokus på de to som tydelig framgår.

ByttSenter
/ 7  \
[ 7  ]

ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake

 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<
NL F NR' F'  
NL' F NR  F'

TIPS: Rutinen er den samme som benyttes for 4x4 superkube.

Rutinen 'Bytt hjørnesenter' som tidligere var beskrevet her er nå erstattet av rutinen 'Bytt senter'. Denne nye rutinen er mer velegnet for større kuber, og er dessuten lett å huske.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY