Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
5x5 | 5x5supercube

Rubiks Professor : 5x5

 1. SMÅ KRYSS:
  1. Lag rødt lite kryss med 5 klosser. (Plasser gjerne alle 9 røde senterklosser med det samme.)
  2. Fortsett med hvitt, blått, gult, grønt og oransje lite kryss. (Plasser gjerne også flere av hjørnesenterklossene.)
 2. SENTERKLOSSER:
  1. Snu kuben og vri ytterlagene for å klargjøre for flytting av en hjørnesenterkloss.
  2. Flytt hjørnesenterklossen med 'Bytt senter'.
  3. Fortsett til alle hjørnesenterklossene er på plass.
 3. SAMLE ALLE TRIPPELKANTER: Rød side til høyre eller venstre. (Se også punkt 5 om 'Flipp kant'.)
  1. Vri ytterlagene slik at en sentermidtkant og minst en tilsvarende sidemidtkant befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle sidemidtkanten til sentermidtkanten med 'Rydd midtlag'. Ofte må en av de vertikale sidemidtlagene vries før og etter rutinen.
  3. Fortsett med den andre sidemidtkanten så det dannes en trippelkant.
  4. Vri trippelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  5. Fortsett med å samle trippelkanter. Samle gjerne røde trippelkanter først og flytt trippelkantene til den røde siden med det samme.
 4. SOM 333: Nå kan løsning for 333-kuben punkt 1 benyttes videre. (Senterkloss = 9 senterklosser; sidekant = trippelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger bør/må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to "dobbeltkanter" må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

555: Bytt senter

En senterkloss flyttes fra topplaget til tilsvarende plass i fronten.

ByttSenter
/ 7  \
[ 7  ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<
555: Bytt hjørnesenter

NL F NR' F' NL' F NR F'


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com