RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 notasjon 2x2   notasjon 3x3   notasjon 4x4   notasjon 5x5   notasjon 6x6  notasjon 7x7

Notasjon ENG 5x5:

 Utdrag av notasjon ENG 5x5
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!
Viser statiske illustasjoner, da Java Plug-in mangler!


 Combined ENG 5x5
Move Right Up Front Left Down Back
○○○○● +90° R U F L D B
○○○○● +180° R2 U2 F2 L2 D2 B2
○○○●○ +90° NR M1R NU M1U NF M1F NL M1L ND M1D NB M1B
○○○●○ +180° NR2 M1R2 NU2 M1U2 NF2 M1F2 NL2 M1L2 ND2 M1D2 NB2 M1B2
○○●○○ +90° MR MU MF ML MD MB
○○●○○ +180° MR2 MU2 MF2 ML2 MD2 MB2
○○○●● +90° TR TU TF TL TD TB
○○○●● +180° TR2 TU2 TF2 TL2 TD2 TB2
○○●●○ +90° VR VU VF VL VD VB
○○●●○ +180° VR2 VU2 VF2 VL2 VD2 VB2
○●●●○ +90° WR WU WF WL WD WB
○●●●○ +180° WR2 WU2 WF2 WL2 WD2 WB2
●○○○● +90° SR SU SF SL SD SB
●○○○● +180° SR2 SU2 SF2 SL2 SD2 SB2
●●●●● +90° CR CU CF CL CD CB
●●●●● +180° CR2 CU2 CF2 CL2 CD2 CB2

Tabellen er kopiert fra Werner Randelshofer: combined_eng_5x5


Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY