RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

Rutiner for 555 som også benyttes for mindre kuber:

 Rutiner for 555 som er felles med mindre kuber.
•Rydd midtlag 
•Flipp kant, Bytt kant 
•Bytt kanter, Bytt hjørner, Flipp hjørner  •SuperCube: Bytt senter 
•SuperCube: Bytt senter (flytt 3 klosser) 
•SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser) 
•SuperCube: Nitti grader, Snu topp 
 Flipp kant
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Flipp kant

To kanter flippes for å stemme med sentermidtkanten.

FlippKant
/ . . \

høyre-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-høyre

r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2
NR2 B2 U2 NL  U2 NR' U2 NR U2 F2 NR  F2 NL' B2 NR2
 Bytt kant
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Ekstra 555: Bytt kant

ByttKant
/ : : \

Siden-Fronten
TOPP-høyre-TOPP
Fronten-Siden

(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2
TR2 TF2 U2 NR2 U2 TF2 TR2
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY