RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

Rutiner for 555 som også benyttes for mindre kuber:

 Rutiner for 555 som er felles med mindre kuber.
•Rydd midtlag 
•Flipp kant, Bytt kant 
•Bytt kanter, Bytt hjørner, Flipp hjørner  •SuperCube: Bytt senter 
•SuperCube: Bytt senter (flytt 3 klosser) 
•SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser) 
•SuperCube: Nitti grader, Snu topp 
 Bytt kanter
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Bytt kanter, høyre side

Tre trippelkanter bytter plass.

ByttKanter H
[ ''' ]( '''E)

en  to  tre fire fem

R^U< R^U< R^U> R!U> R!U>
RU RU RU' R'U' R'U'
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Bytt kanter, venstre side

ByttKanter V
{E''' }[ ''' ]

en  to  tre fire fem

L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<>
L'U' L'U' L'U LU LU
 Bytt hjørner
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Bytt hjørner

Tre hjørner i samme lag bytter plass. Ta ikke hensyn til flipp.

ByttHjørner
/.  :\

ned  ned  opp  opp

R!U< L!U> R^U< L^U>
R'U LU' RU L'U'
 Flipp hjørner
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

555: Flipp hjørner

To hjørner flippes.

FlippHjørner
/  :\

(ned  opp  ned plass) LR

 L!U< L^U< L!U< U<L^
 R!U> R^U> R!U> U>R^
LU L'U LU UL' R'U' RU' R'U' U'R
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY