Februar 2024: Omskriving av interaktive illustrasjoner pågår!
Dessuten noe annen omstrukturering av nettsidene.

 RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

Rutiner for 555 som også benyttes for mindre kuber:

 Rutiner for 555 som er felles med mindre kuber.
•Rydd midtlag 
•Flipp kant, Bytt kant 
•Bytt kanter, Bytt hjørner, Flipp hjørner  •SuperCube: Bytt senter 
•SuperCube: Bytt senter (flytt 3 klosser) 
•SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser) 
•SuperCube: Nitti grader, Snu topp 
 SuperCube: Bytt senter

555 SuperCube: Bytt senter

2.2:  NL F NR' F' NL' F NR F'
3.2: ML F NR' F' ML' F NR F'
2.3: NL F MR' F' NL' F MR F'
2.2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
3.2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
2.3
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
 
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS
26th February 2024

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY