RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor :: 5x5x5 :: Professor's Cube

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

 Utgått rutine for 555-kuben. Notasjon: PirzerENG

555: Bytt hjørnesenter

En hjørnesenter-kloss flyttes fra topplaget ned til venstrelag.

Det inngår tre hjørnesenter-klosser i dette trekket, men hold fokus på de to som tydelig framgår på illustrasjonen øverst til venstre.

ByttHjSenter
     / 17 \
{ 19 }
ned vri opp hent ned plass opp snu
r! d> r^ U>  r!  d<  r^ U<
MRR' MDD MRR U' MRR' MDD' MRR U

TIPS: Når rutinen Bytt hjørnesenter benyttes til å flytte en hjørnesenter-kloss ned til venstrelag, kan det aller siste trekket U sløyfes.

TIPS: Rutinen 'Bytt hjørnesenter, variant' kan også benyttes.

555: Bytt hjørnesenter, variant

Benytt gjerne en nesten lik rutine som er enklere å vri. Denne rutinen påvirker også noen andre kuber, men det vil ikke få noen betydning i denne sammenhengen.

ByttHjSenter variant
     / 17 \
{ 19 }
 ned  vri  opp  hent  ned  plass  opp snu
(Rr)! (Dd)> (Rr)^ U>  (Rr)!  (Dd)<  (Rr)^ U<
TR' TD TR U' TR' TD' TR U
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY