RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 555 :: Rubik's Professor Super Cube :: 5x5x5

 555   rutiner felles med mindre kuber   555 SuperCube 

'5x5 SuperCube'

5x5 PochmannEn superkube er en variant av Rubiks kube hvor også senterkubene har en orientering. Eastsheen 5x5 Cube (Super 5x5) kan kjøpes på cube4you.com.

Det benyttes ingen nye rutiner utover rutinene for 4x4-superkube og Professor-kuben.

Løsning:

En 5x5-superkube kan løses som en ordinær 5x5-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterkubene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

  1. Lag et rødt lite kryss med 5 klosser, pass på orientering av senterklossen.
  2. Plasser de 4 røde hjørnesenterklossene, slik at alle 9 røde senterklosser har riktig orientering.
  3. Lag et lite kryss på neste side, hold kuben med aktuell side i front og plasser de 4 hjørnesenterklossene med 'Bytt senter'.
  4. Gjenta for to sider til. Pass på at det er to tilstøtende sider som står igjen.
  5. Gjenta for nest siste side.
  6. Lag et lite kryss på siste side med 'Bytt senter', hold kuben med siste side opp og utnytt at rutinen flytter på 3 kantsenterklosser. Hvis to kantsenterklosser fortsatt forblir ombyttet så utfør rutinen 'Flipp kant' en gang for å endre rekkefølgen på senterklossene, lag deretter krysset.
  7. Plasser de 4 hjørnesenterklossene på siste side med 'Bytt senter', hold siste side opp og utnytt at rutinen flytter på 3 hjørnesenterklosser.
  8. Løs videre superkuben som en ordinær 5x5-kube. Begynn med å samle alle trippelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
  9. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.
 Noen rutiner for 555-superkuben.
•SuperCube: Bytt senter
•SuperCube: Bytt senter (flytt 3 klosser)
•SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser)
•SuperCube: Nitti grader, Snu topp

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY