Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

Rubiks V-cube 6 : 6x6

 1. FØRSTE SENTER 16 klosser:
  1. Sett sammen en blokk med 1x4 røde senterklosser. Det kan lønne seg å samle de to klossene i midten først.
  2. Sett sammen en annen rød 1x4 blokk på en annen side.
  3. Slå sammen de 2 blokkene.
  4. Fortsett til alle 16 røde senterkloser er samlet.
 2. ALLE SENTERKLOSSENE:
  1. Fortsett med fargen på motsatt side. På en 6x6 kube må en passe på fargerekkefølgen.
  2. Sett sammen alle senterklossene på to sider som ligger inntil hverandre.
  3. Fortsett å sette sammen mange av senterklossene på de to siste sidene.
  4. De igjenstående senterklossene ordnes med 'Bytt senter'.
 3. SAMLE KANTKLOSSER
  1. Kantklosser samles med mange 'Rydd midtlag'.
  2. Noen ganger må 'Flipp kant' benyttes. 'Bytt kant' kan benyttes.
 4. SOM 333: Nå kan løsning for 333-kuben benyttes videre.

666: Bytt senter

En senterkloss flyttes fra topplaget til tilsvarende plass i fronten.

ByttSenter
/ *  \
[ *  ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<
555: Bytt hjørnesenter

NL F NR' F' NL' F NR F'


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com