RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: 777 :: V-cube 7 :: 7x7x7

 777   rutiner felles med mindre kuber 

Rutiner for 777 som også benyttes for mindre kuber:

 Rutiner for 777 som er felles med mindre kuber.
•Bytt senter  •Rydd midtlag 
•Flipp kant, Bytt kant 
•Bytt kanter, Bytt hjørner, Flipp hjørner 
 Flipp kant

777: Flipp kant

VR2 B2 U2 VL U2 VR' U2 VR U2 F2 VR F2 VL' B2 VR2

777: Flipp kant, indre

N3R2 B2 U2 N3L U2 N3R' U2 N3R U2 F2 N3R F2 N3L' B2 N3R2

777: Flipp kant, ytre

NR2 B2 U2 NL U2 NR' U2 NR U2 F2 NR F2 NL' B2 NR2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Bytt kant

777: Bytt kant

T3R2 T3F2 U2 VR2 U2 T3F2 T3R2

777: Bytt kant, indre

T3R2 T3F2 U2 N3R2 U2 T3F2 T3R2

777: Bytt kant, ytre

TR2 TF2 U2 NR2 U2 TF2 TR2
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY