RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Kilder

Hvor kommer rutinene fra?

Min framgangsmåte er satt sammen for å lage en felles og enkel beskrivelse av hvordan alle kubene kan løses. Av rutinene er det bare Bytt kanter som er min egen i denne beskrivelsen.

Rutinen Bytt kanter stammer ifra 1981 da jeg fant en metode for å løse 3x3-kuben uten å søke noen form for hjelp. Bortsett fra denne ene rutinen er det meste av den noe omstendelige metoden glemt. Det tok omtrent et kvarter å løse kuben. Rødt lag har alltid vært mitt første lag.

25 år senere ble nye kuber i flere størrelser anskaffet. 2x2-kuben ble løst før jeg forsøkte meg på 3x3-kuben, etter en stund søkte jeg hjelp på nettet. Jeg kom fram til en fremgangsmåte som passet meg. Videre fant jeg ut hvordan 4x4- og 5x5-kubene kunne løses. Dette førte etter hvert til et behov for å beskrive framgangsmåten min. Etter en del finpussing har beskrivelsen fått sin plass på nettet, forhåpentligvis til glede for andre.

Kilder:

 Hvor rutinene er funnet
Rutinenavn Rutine Link Kilde
Kilderutine
333: Bytt kanter RU RU RU' R'U' R'U' storflor Arne Olav Storflor Switch Three Edges RU RU RU' R'U' R'U'
333: Bytt hjørner R'U LU' RU L'U' rubiks   Switch Three Corners  –
333: Flipp hjørner LU L'U LU UL' R'U' RU' R'U' U'R rubiks   Corner Flipper Right  –
333: Vri kanter R' U' F' U F R cube.misto.cz   Orienting edges of the upper layer R' U' F' U F R
333: Plasser hjørner R' F R' B2 R F' R' B2 R2   Joël van Noort Orienting the last layer corners R' U' R U' R' U2 R
333: Bytt toppkanter F2 U L R' F2 L' R U F2   Joël van Noort Position the last layer edges F2 U L R' F2 L' R U F2
333: Første kant F' U L' U' Part One     Fi U Li Ui
333: Første hjørne R'D' RD Part One     RiDi RD
333: Bytt kant, høyre side U R U' R' U' F' U F Part Two     U R Ui Ri Ui Fi U F
333: Bytt kant, venstre side U' L' U L U F U' F' Part Two     Ui Li U L U F Ui Fi
333: Bytt 2 toppkanter R U R' U R U2 R' U Part Two     R U Ri U R U U Ri
333: Superkube 90° M E' M' U' M E M' U wikibooks   Rotating the center faces  
333: Superkube 180° ( U R L U2 R' L' ) 2 wikibooks   Rotating the center faces  
444: Rydd midtlag (MR D2 MR' U2) 2 xulfrepus Jim Cranwell Last Inner Edges l D2 l' U2 l D2 l' U2
444: Flipp kant MR2 B2 U2 ML U2 MR' U2 MR U2 F2 MR F2 ML' B2 MR2 stefan-pochmann Chris Hardwick Chris DedgeFlip Pure r2 B2 U2 l U2 r' U2 r U2 F2 r F2 l' B2 r
444: Bytt kant TR2 TF2 U2 MR2 U2 TF2 TR2 stefan-pochmann Stefan Pochmann Stefan's DedgeSwap 5x5 (Rr)2 (Ff)2 U2 r2 U2 (Ff)2 (Rr)2
555: Bytt hjørnesenter MRR' MDD MRR U' MRR' MDD' MRR U xulfrepus Jim Cranwell Centers r' d r U' r' d' r U
666: Bytt senter NL F NR' F' NL' F NR F' RobH0629   Finishing Centers Down Over Down Over Up Over Up Over

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY