Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

Rubiks kube løsning

Rubiks kube

Se nettstedet rubik.storflor.com for løsning av Rubiks kube.

Dette en kortfattet beskrivelse av hvordan 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 Rubiks kube kan løses med få rutiner.

En metode for å løse alle Rubikskubene beskrives på en enkel og kompakt måte. Algoritmene for både 2x2-kuben, 3x3-kuben, 3x3 superkube, 4x4-kuben, 4x4 supercube, 5x5-kuben, 6x6-kuben og 7x7-kuben er illustrert med et enkelt bilde.

Framgangsmåten for å løse Rubik-kuben benyttes også ved Mini-kuben, Revenge-kuben, Professor-kuben, v-cube 6 og v-cube 7.


Rubik | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7
rubik.storflor.com