RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: notasjon, skrivemåte, terminologi

 notasjon 2x2   notasjon 3x3   notasjon 4x4   notasjon 5x5   notasjon 6x6   notasjon 7x7 

Notasjon, skrivemåte, terminologi

Det finnes flere forskjellige måter å beskrive et enkelt trekk. De fleste notasjoner beskriver trekket som med eller mot klokken i forhold til den aktuelle siden. Dette kan vi kalle den ordinære eller kanskje den "korrekte" måten.

Rutinen 'Bytt kanter' fins en liten opplæring som benytter de tre viktigste trekkene: R, L og U

Dette nettstedet bruker i tillegg en annen måte å beskrive retningen på trekket, som kan være lettere å komme i gang med for en nybegynner. Retningen beskrives i forhold til fronten på kuben: oppover, nedover, til venstre eller til høyre.

 

Ordinær notasjon: med/mot klokken

En "ren" bokstav angir vridning med klokken i forhold til aktuell side, og tegnet apostrof ( ' ) etter en bokstav angir vridning mot klokken. I noen sammenhenger blir en liten i (engelsk: inverted) benyttet istendenfor en apostrof. Dette er den anerkjente måten å angi retning på, den metoden som er mest anvendelig i programmer og for å beskrive rutiner.

Right R høyre lag vris med klokken R' høyre lag vris mot klokken Ri
Up U øvre lag vris med klokken U' øvre lag vris mot klokken Ui
Front F fremre lag vris med klokken F' fremre lag vris mot klokken Fi
Left L venstre lag vris med klokken L' venstre lag vris mot klokken Li
Down D nedre lag vris med klokken D' nedre lag vris mot klokken Di
Back B bakre lag vris med klokken B' bakre lag vris mot klokken Bi

Følgende bokstaver kan benyttes foran for å beskrive et indre lag eller flere lag på en gang: C, N, M, S, T, V, W.
Eksempel: CR betyr at alle lagene skal vris med klokken sett fra høyre side, dvs å snu kuben med fronten opp.
Eksempel: MR betyr at midtlaget skal vris med klokken sett fra høyre side. ML' vil føre til det samme.

Et 2-tall etter bokstavene betyr at laget skal vris 2 ganger, med eller mot klokken.
Eksempel: R2 betyr at høyre lag skal vris 180 grader.

Det fins flere andre notasjoner som benytter bokstaver på andre måter.

 

 Notasjon "opp/ned/venstre/høyre"

Alle trekkene angis med en retningsangivelse. Retningen på trekket er angitt i forhold til fronten, det benyttes: opp, ned, venstre og høyre ( ^ , ! , < og > ). Retningen er angitt slik da det kan være lettere å forholde seg til. Disse tegnene kan skrives i en tekstmelding.

^ skal forestille på en pil opp, ! skal forestille på en pil ned
< skal forestille på en pil til venstre, > skal forestille på en pil til høyre.

Right R^ høyre lag vris opp R! høyre lag vris ned
Up U< øvre lag vris til venstre U> øvre lag vris til høyre
Front F> front lag vris til høyre F< front lag vris til venstre
Left L! venstre lag vris ned L^ venstre lag vris opp
Down D> nedre lag vris til høyre D> nedre lag vris til venstre
Back B< bakre lag vris til venstre B> bakre lag vris til høyre

For kuber større enn 3x3 kan små bokstaver angi et indre lag: r, u, f, l, d, b.
For superkubene er det benyttet to andre bokstaver: M for vertikalt midtlag og E for horisontalt midtlag.

Et 2-tall etter bokstavene betyr at laget skal vris 2 ganger (180 grader), med eller mot klokken.

På dette nettstedet er denne notasjonen
alltid vist i en slik lysegrå ramme.
SMS huskelapper fins en forklaring syntaksen og hvordan dette kan benyttes.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY