RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Rutineoversikt

Velg hvilken funksjon linkene til rutinene skal ha:
 rutiner åpnes i bare et popupvindu   rutiner åpnes alltid i nye popupvinduer   rutiner åpnes i dette vinduet 

Oversikt over rutiner

De fleste rutinene er her satt sammen i en sammenheng, for å se hvilke rutiner som benyttes for de forskjellige kubene. Hver enkelt rutine kan vises i et popupvindu.

Rutiner:

 Rutiner for de minste kubene

2x2

3x3 alt1

3x3 alt2

3x3 alt3

  FØRSTE KRYSS
FØRSTE KRYSS
Første kant
FØRSTE HJØRNER FØRSTE HJØRNER
Første hjørne
  MIDTKANTER
Bytt kanter
MIDTKANTER
Bytt kant
FØRSTE HJØRNER PLASSERES
Bytt hjørner
SISTELAG HJØRNER PLASSERES
Bytt hjørner
SISTELAG KANTER VRIS
Vri kanter
SISTE HJØRNER VRIS
Flipp hjørner
SISTELAG HJØRNER VRIS
Flipp hjørner
SISTELAG KANTER PLASSERES
Bytt 2 toppkanter
  SISTELAG KANTER
Bytt kanter
SISTELAG HJØRNER PLASSERES
Plasser hjørner
SISTELAG HJØRNER PLASSERES
Bytt hjørner 2
    SISTELAG KANTER PLASSERES
Bytt toppkanter
SISTELAG HJØRNER VRIS
Vri hjørne

 Rutiner for de større kubene

4x4

5x5

6x6

7x7

3x3 super

4x4 super

5x5 super

            Bytt senter
            Flipp kant
            Bytt senter
  Bytt senter Bytt senter Bytt senter   Samle de fleste senterklosser som 5x5
Rydd midtlag Rydd midtlag Rydd midtlag Rydd midtlag   som 4x4
Flipp kant Flipp kant Flipp kant Flipp kant  
som 3x3
          Bytt senter  
        Nitti grader Nitti grader Nitti grader
        Snu topp Snu topp Snu topp
Ekstra rutine: Bytt kant      

De vanskeligste kubene; 5x5 supercube, 6x6 og 7x7, har flere forskjellige versjoner av noen rutiner.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY