RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: SMS huskelapper

 ned/opp/venstre/høyre     med/mot-klokken 

Her finnes en meget kortfattet beskrivelse som er tilpasset et format som kan benyttes i tekstmeldinger. Dette kan benyttes som huskelapper på en mobiltelefon hvis framgangsmåten tidligere er gjennomgått.

For 3x3-kuben trenger du minst de 3 tekstmeldingene: ByttKanterH, ByttHjørner og FlippHjørner.

Husketeksten (en, to, ned, opp, BUNN, TOPP, vri, hent mm) har ikke en helt konsekvent syntaks, men teksten kan likevel benyttes for å huske gangen i trekket.

Hvilke kuber som er aktuelle for et trekk er forsøkt vist med tegnene:

      / topp  \
{ venstre }[ front ]( høyre )
. : ' - + n

Angående notasjon "ned/opp/venstre/høyre"
Retningen på trekket er angitt i forhold til fronten, det benyttes: ned, opp, venstre og høyre ( ! , ^ , < og > ). Retningen er angitt slik da det antas at dette er lett å forholde seg til. Andre notasjoner som beskriver kuben benytter gjerne med/mot klokken.

 

kubeRubik 222

RUBIK 222
1 Førstehjørner
2 Topphjørner: ByttHjørner
3 Topphjørner: FlippHjørner

Rubik 333

RUBIK 333
1 Førstekryss
2 Førstehjørner
3 Midtkanter: ByttKanter
4 Topphjørner: ByttHjørner
5 Topphjørner: FlippHjørner
6 Toppkanter: ByttKanter
ByttKanterH
[ ' ]( '-)

en - to  tre fire - fem

R^U< R^U< R^U> R!U> R!U>
ByttKanterV
{-' }[ ' ]

en - to  tre fire - fem

L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<
ByttHjørner
/. :\

ned  ned  opp  opp

R!U< L!U> R^U< L^U>
FlippHjørner
/ :\

(ned opp  ned plass) LR

L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^

RUBIK 333 Supercube
1 Som 333
2 NittiGrader
3 SnuTopp
NittiGrader
/+\
 (+)
M! E< M^ U> M! E> M^ U<
SnuTopp
/+\
( U< R^ L! U2 R! L^ ) 2
RUBIK 333 Alt2
1 Førstekryss
2 Førstehjørner
3 Midtkanter: ByttKanter
4 Toppkanter: VriKanter
5 Topphjørner: FlippHjørner
6 Topphjørner: PlasserHjørner
7 Toppkanter:: ByttToppkanter
ByttKanter
[ ' ]( '-)
R^U< R^U< R^U> R!U> R!U>
VriKanter 
 /-.-\
 R! U> F< U< F> R^
FlippHjørner
/ :\
L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^
PlasserHjørner
 /' :\
 R! F> R! B2 R^ F< R! B2 R2
ByttToppkanter
 /-.-\
 F2 U< L! R! F2 L^ R^ U< F2
RUBIK 333 Alt3
Start med førstelag opp. 
1 Første kryss: FørsteKant 
2 Første hjørner: FørsteHjørne
3 Midtkanter: ByttKant
4 Sistelag kanter: VriKanter
5 Sistelag kanter: Bytt2toppkanter
6 Sistelag hjørner: ByttHjørner2
7 Sistelag hjørner: VriHjørne
FørsteKant
[ ' ]
F< U< L^ U>
FørsteHjørne
[ :]
R!D< R^D>
ByttKantH
[ '-]
U< R^ U> R! U> F< U< F>
ByttKantV
[-' ]
U> L^ U< L! U< F> U> F<
VriKanter
/-.-\
R! U> F< U< F> R^
   
Bytt2Toppkanter
/-. \
R^ U< R! U< R^ U2 R! U<
ByttHjørner_2
/: '\
U< R^ U> L^ U< R! U> L!
VriHjørne
/ .\
R!D< R^D> R!D< R^D> 

Rubik 444

Rubik 444 Superkube

RUBIK 444
1 Førstesenter
2 Senterklosser
3 Samle dobbelkanter: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
RyddMidtlag
/ .' \
[ : ]

(opp-BUNN ned-TOPP) 2

( r^D2    r!U2 ) 2
FlippKant
/ .. \

høyre-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-høyre

r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2
ByttKant
/ :: \

Siden-Fronten
TOPP-høyre-TOPP
Fronten-Siden

(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2
RUBIK 444 Supercube
1 Orienter de fleste senterklosser
2 Som 4x4
3 ByttSenter
4 NittiGrader, SnuTopp
ByttSenter
/ 6 \
[ 6 ]

ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake

 l! U> r!  U<
 l^ U> r^  U<
NittiGrader
/+\
 (+)
M! E< M^ U> M! E> M^ U<
SnuTopp
/+\
( U< R^ L! U2 R! L^ ) 2

Rubik 555

Rubik 555 Superkube

Rubik 666 og 777

RUBIK 555
1 Småkryss og noen senterklosser
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle kantklosser: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
ByttSenter
/ 7  \
[ 7  ]

ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake

 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<
RUBIK 555 Supercube
1 Første kryss
2 Første hjørnesenterklosser
3 Neste kryss
4 Neste hjørnesenterklosser: ByttSenter
5 Gjenta for de tre neste sidene
6 Siste kryss: ByttSenter, Flippkant
7 Siste hjørnesenterklosser: ByttSenter
8 Som 5x5
9 NittiGrader, SnuTopp
ByttSenter
/ *  \
[ *  ]

ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake

 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<
RUBIK 666 og 777
1 Fleste senterklosser
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle kantklosser: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
ByttSenter
/ *  \
[ *  ]

ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake

 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<

Syntaks

Klosser som påvirkes:
Retning:
Navn på lag:
Klosser i trekket:
      / topp  \ 
{ venstre }[ front ]( høyre )

Aktuelle klosser:
. : ' - + n *
Vriretning:
! ned
^ opp
< venstre
> høyre
Navn på lag:
U øvre
R høyre
L venstre
D nedre
B bakre
F front
M vertikalmidt
E horisontalmidt
u indreøvre
r indrehøyre
l indrevenstre 
d indrenedre
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY