RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: SMS huskelapper : SupersetENG

ned/opp/venstre/høyre   med/mot-klokken 

Dette er en utgave av sms-huskelappene basert på notasjonen SupersetENG. En "ren" bokstav angir vridning med klokken i forhold til aktuell side, og tegnet apostrof ( ' ) etter en bokstav angir vridning mot klokken.

 

kubeRubik 222

RUBIK 222
1 Førstehjørner
2 Topphjørner: ByttHjørner
3 Topphjørner: FlippHjørner

Rubik 333

RUBIK 333
1 Førstekryss
2 Rødehjørner
3 Midtkanter: ByttKanter
4 Topphjørner: ByttHjørner
5 Topphjørner: FlippHjørner
6 Toppkanter: ByttKanter
ByttKanter
[ ' ]( '-)
RU RU RU' R'U' R'U'
ByttHjørner
/. :\
R'U LU' RU L'U'
FlippHjørner
/ :\
LU  L'U LU  UL'
R'U' RU' R'U' U'R

RUBIK 333Supercube
1 Som 333
2 NittiGrader
3 SnuTopp
NittiGrader
/+\
 (+)
 M E' M' U' M E M' U
SnuTopp
/+\
( U R L U2 R' L' ) 2
RUBIK 333 Alt2
1 Førstekryss
2 Rødehjørner
3 Midtkanter: ByttKanter
4 Toppkanter: VriKanter
5 Topphjørner: FlippHjørner
6 Topphjørner: PlasserHjørner
7 Toppkanter:: ByttToppkanter
ByttKanter
[ ' ]( '-)
RU RU RU' R'U' R'U'
VriKanter 
 /-.-\
 R' U' F' U F R
FlippHjørner
/ :\
LU  L'U LU  UL'
R'U' RU' R'U' U'R
PlasserHjørner
 /' :\
 R' F R' B2 R F' R' B2 R2
ByttToppkanter
 /-.-\
 F2 U L R' F2 L' R U F2
RUBIK 333 Alt3
Start med førstelag opp. 
1 Første kryss: FørsteKant 
2 Første hjørner: FørsteHjørne
3 Midtkanter: ByttKant
4 Sistelag kanter: VriKanter
5 Sistelag kanter: Bytt2toppkanter
6 Sistelag hjørner: ByttHjørner
7 Sistelag hjørner: VriHjørne
FørsteKant
[ ' ]
F' U L' U'
FørsteHjørne
[ :]
R'D' RD
ByttKantH
[ '-]
U R U' R' U' F' U F
ByttKantV
[-' ]
U' L' U L U F U' F'
VriKanter
/-.-\
R' U' F' U F R
Bytt2Toppkanter
/-. \
R U R' U R U2 R' U
ByttHjørner_2
/: '\
U R U' L' U R' U' L
VriHjørne
/ .\
R'D' RD R'D' RD 

Rubik 444

Rubik 444 Superkube

RUBIK 444
1 Førstesenter
2 Senterklosser
3 Samle dobbelkanter: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
RyddMidtlag
/ .' \
[ : ]
(MR D2 MR' U2) 2
FlippKant
/ .. \
MR2 B2 U2 ML U2 MR' U2 MR U2 F2 MR F2 ML' B2 MR2
ByttKant
/ :: \
TR2 TF2 U2 MR2 U2 TF2 TR2
RUBIK 444 Supercube
1 Orienter de fleste senterklosser
2 Som 4x4
3 ByttHjsenter
4 NittiGrader, SnuTopp
ByttSenter
/ 6 \
[ 6 ]
ML F MR' F' ML' F MR  F'
NittiGrader
/+\
 (+)
WL WD' WL' U' WL WD WL' U
SnuTopp
/+\
( U R L U2 R' L' ) 2

Rubik 555

Rubik 555 Superkube

Rubik 666 og 777

RUBIK 555
1 Småkryss og noen senterklosser
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle trippelkanter: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
ByttSenter
/ 7  \
{ 7  }
NL F NL' F' NL' F NR F'
RUBIK 555 Supercube
1 Første kryss
2 Første hjørnesenterklosser
3 Neste kryss
4 Neste hjørnesenterklosser: ByttSenter
5 Gjenta for de tre neste sidene
6 Siste kryss: ByttSenter, Flippkant
7 Siste hjørnesenterklosser: ByttSenter
8 Som 5x5
9 NittiGrader, SnuTopp
ByttSenter
/ *  \
[ *  ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
2.2: NL F NR' F' NL' F NR F'
3.2: ML F NR' F' ML' F NR F'
2.3: NL F MR' F' NL' F MR F'
RUBIK 666 og 777
1 Fleste senterklosser
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle trippelkanter: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant
ByttSenter
/ *  \
{ *  }
NL F NL' F' NL' F NR F'
Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY