RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Start

 A. Første kryss   B. Første lag   C. Rutinen Bytt kanter   D. Andre lag   E. Resten av kuben 

Delvis løsning for en nybegynner:

Start delvis løsning: A. Første kryss

Her beskrives detaljert en teknikk hvor to lag av 3x3-kuben løses, det benyttes bare én lettlært rutine. Framgangsmåten som beskrives benyttes også ved fullstendig løsning. For å bli kjent med kuben kan det vært lurt å trene flere ganger på hvert enkelt punkt.

A. Første kryss: Løsning av rødt kryss uten bruk av spesielle rutiner.
B. Første lag: Løsning av rødt lag uten bruk av spesielle rutiner.
C. Rutinen Bytt kanter: Innlæring av rutinen Bytt kanter.
D. Andre lag: Løsning av midtlaget med Bytt kanter.
E. Resten av kuben: Siste lag gjenstår.

Etter gjennomgang av disse punktene kan en gå til 'siste lag' av fullstendig løsning av 333-kuben.

Se prøv for en forklaring på hvordan kuben kan snus og vris i illustrasjonene.

Noen av kubens egenskaper:

   Side vs lag
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Side
Kuben til venstre kan kanskje se ut som en kube som har fått flere klosser plassert riktig, men …

… her er det bare en side som har fått samme farge og ikke et lag som er løst.

Spørsmål: Det er bare én kloss som er plassert riktig, hvilken? Svar

Første lag
Kuben til høyre er et eksempel på en kube som har det røde laget samlet og er dermed en kube som holder på å bli løst.

 

Spørsmål: På en enkel måte kan det røde laget få korrekt plassering, hvordan? Svar

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!
   Klosser/småkuber (cubies)
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Kuben er bygd opp av 26 klosser eller småkuber. I tillegg er det en mekanisme skjult inne i midten av kuben. Det er altså ikke 3·3·3 = 27 klosser, men bare 26.

Til venstre er de tre typer klosser gitt forskjellige farger:

HJØRNE: Hjørnene har her fått en turkis farge, 8 stk.
KANT: Sidekantene har her fått en lilla farge, 12 stk.
SENTER: Senterklossene har her fått en brun farge, 6 stk.

Det er ikke 54 (3 · 3 · 6 sider = 54) klistremerker som skal ordnes, heller ikke 27 eller 26 klosser. Men det er bare 20 (8 + 12) klosser som skal på plass.

   Hjørne, kant og senter
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

En hjørnekloss er en hjørnekloss.

Samme hvordan en vrir på kuben, så kan ikke en hjørnekloss bli noe annet enn en hjørnekloss.

En hjørnekloss har 3 farger.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

En kantkloss er en kantkloss.

Samme hvordan en vrir på kuben. så kan ikke en kantkloss bli noe annet enn en kantkloss.

En kantkloss har 2 farger.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

En senterkloss er en senterkloss.

Samme hvordan en vrir på kuben, så kan ikke en senterkloss bli noe annet enn en senterkloss.

En senterkloss har 1 farge.

  Sidefarger
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Rekkefølgen på senterklossene kan IKKE endres på en 3x3-kube.

Forsøk selv på kuben til venstre. Selv om de horisontale og vertikale midtlagene vris – slik at det ser ut som om senterklossene er endret – så kan du se at kuben ikke er endret ved å snu på kuben.

Derfor er det nødvendig i ta utgangspunkt i senterklossene for å bestemme – for eksempel – hva som er den røde siden.

   Fargerekkefølge (color scheme)
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Denne fargerekkefølgen kalles for BOY.
Blue, Orange, Yellow (med klokken)

Kuber kan ha farger som kan betegnes for 'PLUS YELLOW':

  • På motsatt side av hvit er gul
    (Hvit + gul = gul)
  • På motsatt side av rød er oransje
    (Rød + gul = oransje)
  • På motsatt side av blå er grønn
    (Blå + gul = grønn)

Andre fargekombinasjoner: hvit/blå, rød/oransje og grønn/gul.

Andre farger: lilla istedenfor oransje, brun istedenfor rød.

Andre rekkefølger og speilvendinger finnes også.

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Samme rekkefølge
som BOY:
Hvit opp
Rød til venstre
Blå til høyre.
   Originale kuber, farger og merke
Orginale farger

Rubiks kuber kan ha disse fargene.

 

Rubiks kuber kan ha et hvitt klistremerke med dette, dette eller dette symbolet.

222

333 555
   Plukk fra hverandre
Vipp opp

Det er enkelt å plukke Rubik 3x3-kuben fra hverandre. Det kan være nyttig å se hvordan kuben er bygd opp. Uoriginale kuber kan være vanskeligere å demontere.

Vri et lag 45° og vipp opp en kantkloss i dette laget. En lite brukt kube kan være noe vanskelig i åpne. Deretter kan kuben plukkes i fra hverandre kloss for kloss.

Det skal ikke være vanskelig å sette den sammen igjen. Sett kuben sammen i ordnet stand, hvis kuben settes sammen i en umulig kombinasjon vil det ikke la seg gjøre å løse den.

I biter
   Rubik's Cube Solver
Orginale farger

Hvis du ønsker å rydde opp en kube, kan du få hjelp av Rubik's Cube Solver av Eric Dietz.

Programmet kan benyttes hvis en ønsker å rydde opp en kube uten å lære rutiner. Programmet finner ikke nødvendigvis en enkel løsning. Kan brukes for 2x2, 3x3 og 4x4-kuben.

Hvis du har andre farger på kuben din kan du benytte roobik.com/…/rubix for å løse 3x3-kuben.

  Antall kombinasjoner


43E18

Antall kombinasjoner
En kube kan ha 43 252 003 274 489 856 000 forskjellige posisjoner.
4,3·1019 = 43·1018 = 43 trillioner = 43 milliard milliarder

På engelsk blir det 43 quintillion.

  Antall trekk
Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Minste antall trekk
Det er vist at 20 trekk holder for å løse Rubiks kube.
Se cube20.org

200 trekk
Eksemplet til venstre som løser kuben som forklart på disse sidene, bruker så mye som ca 200 trekk.

  ... rubik rubiks rubic rubics rubix rubixs rubrik rubriks rubric rubrics ...

Skrivemåter
Det er lett for at betegnelsen RUBIX CUBE og RUBICS KUBE blir benyttet istedenfor Rubik's Cube og Rubiks kube. Det er iallefall feil med Kubrick's cube eller Kubriks kube.

Link til wikipedia: Ernő Rubik
Link til wikipedia: Stanley Kubrick

 

Start delvis løsning: A. Første kryss

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY