Februar 2024: Omskriving av interaktive illustrasjoner pågår!
Dessuten noe annen omstrukturering av nettsidene.

 RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Start :: Første kryss

 A. Første kryss   B. Første lag   C. Rutinen Bytt kanter   D. Andre lag   E. Resten av kuben 

  A. Første kryss
  1. Finn den røde senterklossen, snu kuben med rødt senter til venstre.
  2. Finn en rød sidekant, vri kanten først til høyre lag.
  3. Vri deretter den røde sidekanten på korrekt plass (dvs: med rett plassering og flipp). Se sekvens 1 og 2.
  4. Gjenta med en annen rød sidekant, pass på å ta vare på sidekanter som allerede er løst.
  5. Fortsett til hele det første krysset er korrekt.
  6. Fargen på de røde sidekantene i krysset må stemme med de andre senterkubene.

Legg merke til at uansett hvordan en vrir, vil ikke senterklossene flyttes i forhold til hverandre.

Hvis aktuell kant først plasseres i høyre lag, så kan en av de to viste sekvensene benyttes.

Ofte er det mulig å vri en kant på plass på en enkel måte.

Finn rød senterkloss

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Sekvens 1

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Rødt kryss ferdig

rodtkryss

Sekvens 2

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Første kryss eksempel

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Neste: B. Første lag

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS
20th February 2024

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY