RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Start :: Rutinen 'Bytt kanter' :: Switch Three Edges

 A. Første kryss   B. Første lag   C. Rutinen Bytt kanter   D. Andre lag   E. Resten av kuben 

  C. Rutinen 'Bytt kanter'

'Bytt kanter': Rutine som bare påvirker 3 kanter, ingen andre klosser blir flyttet eller vridd av rutinen.

 1. Lær rutinen 'Bytt kanter' på høyre side:
  1. Syntaks:.
     R - Vri høyre lag med klokken;  R' - Vri høyre lag mot klokken
     U - Vri øvre lag med klokken;    U' - Vri øvre lag mot klokken 
   Se mer om notasjonen på ENG 3x3.
  2. Slik kan det gjøres, se også på videosnutten:
   1. Hold kuben med venstre hånd, plasser høyre tommel nederst til høyre og høyre pekefinger øverst til høyre på frontlagets side. Forsøk å gjøre de to første trekkene R U i én bevegelse. (Vri opp og i mot deg før du slipper.) popup
   2. Gjenta R U.
   3. Plasser igjen høyre tommel nederst til høyre og høyre pekefinger øverst til høyre på frontlagets side. Utfør R U' i en bevegelse. (Vri opp og i fra deg før du slipper.) popup
   4. Plasser høyre tommel øverst til høyre og høyre pekefinger nederst til høyre på baklagets side. Utfør R' U' i en bevegelse. (Vri ned og i fra deg før du slipper.) popup
   5. Gjenta R' U'.
   6. Bruk gjerne huskesetningen: "en-to tre fire-fem".
   7. Notasjonen som benytter tegnene  !  ^  <  >  kan også være til hjelp. Se sms for mer. !ned ^opp <venstre >høyre
 2. Lær rutinen 'Bytt kanter' også på venstre side, hold da kuben med høyre hånd.

Du trenger bare å kunne vri de tre lagene: høyre, venstre og øvre lag. Lagene kan vris begge veier:

Right R R^ høyre lag med klokken / opp R' R! høyre lag mot klokken / ned
Up U U< øvre lag med klokken / til venstre U' U> øvre lag mot klokken / til høyre
Left L L! venstre lag med klokken / ned L' L^ venstre lag mot klokken / opp

Bytt kanter, høyre side

QuickTime video i nytt vindu.
[ mp4 3gp ]

Bytt kanter, høyre side

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Bytt kanter, venstre side

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Rutinen Bytt kanter skifter plass på tre kanter, ingen andre klosser blir påvirket.

Prøv gjerne å holde fokus på de tre sidene av kantklossene som er vist :

byttkanter
ByttKanter H
[ ' ]( '-)
en  to  tre fire fem
R^U< R^U< R^U> R!U> R!U>
RU RU RU' R'U' R'U'
åpne rutinen i eget popupvindu

TIPS: Når rutinen Bytt kanter utføres tre ganger, nås utgangspunktet pånytt.

ByttKanter V
{-' }[ ' ]
en  to  tre fire fem
L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<
L'U' L'U' L'U LU LU
åpne rutinen i eget popupvindu

TIPS: Rutiner kan gjerne øves inn på en uordnet kube.

Neste: D. Andre lag

Arne Olav Storflor | sitemap | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY