RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: Start :: Andre lag

 A. Første kryss   B. Første lag   C. Rutinen Bytt kanter   D. Andre lag   E. Resten av kuben 

  D. Andre lag
  1. Kuben som nå har et lag ferdig holdes med rødt lag ned.
  2. Vri en sidekant korrekt i fra topplaget og ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter' (høyre eller venstre side), som vist.
  3. Fortsett til hele det andre laget er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget og snu hele kuben ved behov.
  4. Noen ganger må en feil kant vris opp i fra det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
byttkanter

Slik skal det bli:

Bytt kanter, høyre side

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Bytt kanter, venstre side

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Andrelag eksempel

Viser statisk illustasjon, da Java Plug-in mangler!

Neste: E. Resten av kuben

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS | 8th July 2012

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY