Februar 2024: Omskriving av interaktive illustrasjoner pågår!
Dessuten noe annen omstrukturering av nettsidene.

 RUBIK   start    2x2   3x3   4x4   5x5   6x6   7x7   superkube 
      notasjon   nxn   artig   prøv   rutiner   kilder   linker   mobilside 

Rubiks kube :: SuperCube :: superkube

 333 SuperCube  444 SuperCube   555 SuperCube 

'SuperCube'

En superkube er en variant av Rubiks kube hvor også senterkubene har en orientering.

 
333super

Løsning 333 superkube:

 1. Løs først superkuben som en ordinær 3x3x3-kube uten å ta spesielt hensyn til hvordan senterkubene er vridd.
 2. Benytt rutinen 'Nitti grader' for å rotere to senterkuber 90 grader, så mange ganger som nødvendig.
 3. Benytt deretter rutinen 'Snu topp' for å rotere en senterkube 180 grader, hvis det trengs.

Se 333 SuperCube for mer info.

 
444super

Løsning 444 superkube:

En 4x4-superkube kan løses som en ordinær 4x4-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterkubene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

 1. Samle de fire røde senterklossene orientert i forhold til hverandre.
 2. Fortsett med de andre fargene, orienter de fleste senterklossene i forhold til hverandre.
 3. Løs videre superkuben som en ordinær 4x4-kube. Begynn med å samle alle dobbelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
 4. Orienter alle senterklosser i forhold til de andre senterklossene med samme farge, benytt 'Bytt senter' flere ganger.
 5. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.

Se 444 SuperCube for mer info.

 
555super

Løsning 555 superkube:

En 5x5-superkube kan løses som en ordinær 5x5-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterkubene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

 1. Lag et rødt lite kryss med 5 klosser, pass på orientering av senterklossen.
 2. Plasser de 4 røde hjørnesenterklossene, slik at alle 9 røde senterklosser har riktig orientering.
 3. Lag et lite kryss på neste side, hold kuben med aktuell side i front og plasser de 4 hjørnesenterklossene med 'Bytt senter'.
 4. Gjenta for to sider til. Pass på at det er to tilstøtende sider som står igjen.
 5. Gjenta for nest siste side.
 6. Lag et lite kryss på siste side med 'Bytt senter', hold kuben med siste side opp og utnytt at rutinen flytter på 3 kantsenterklosser. Hvis to kantsenterklosser fortsatt forblir ombyttet så utfør rutinen 'Flipp kant' en gang for å endre rekkefølgen på senterklossene, lag deretter krysset.
 7. Plasser de 4 hjørnesenterklossene på siste side med 'Bytt senter', hold siste side opp og utnytt at rutinen flytter på 3 hjørnesenterklosser.
 8. Løs videre superkuben som en ordinær 5x5-kube. Begynn med å samle alle trippelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
 9. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.

Se 555 SuperCube for mer info.

Arne Olav Storflor | sitemap | Valid XHTML | Valid CSS
16th July 2013

Creative Commons License rubik.storflor.com er lisensiert under Creative Commons BY