RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 3x3alt2 | 3x3alt3 | 3x3supercube | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

RUBIK 3x3 'Rubik'

Start med førstelag til venstre.
1 Første kryss
2 Første hjørner
3 Midtkanter: ByttKanter
4 Sistelag hjørner: ByttHjørner
5 Sistelag hjørner: FlippHjørner
6 Sistelag kanter: ByttKanter

ByttKanterH

[ ' ]( '-)
en to tre fire fem
R^U< R^U< R^U> R!U> R!U>

ByttKanterV

{-' }[ ' ]
en to tre fire fem
L^U> L^U> L^U< L!U< L!U<

ByttHjørner

/. :\
ned ned opp opp
R!U< L!U> R^U< L^U>

FlippHjørner

/ :\
(ned opp ned plass) LR
L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com