RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 3x3alt2 | 3x3alt3 | 3x3supercube | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

RUBIK 3x3 'Rubik' alt3

Start med førstelag opp.
1 Første kryss: FørsteKant
2 Første hjørner: FørsteHjørne
3 Midtkanter: ByttKant
4 Sistelag kanter: VriKanter
5 Sistelag kanter: Bytt2toppkanter
6 Sistelag hjørner: ByttHjørner2
7 Sistelag hjørner: VriHjørne

FørsteKant

[ ' ]
F< U< L^ U>

FørsteHjørne

[ :]
R!D< R^D>

ByttKantH

[ '-]
U< R^ U> R! U> F< U< F>

ByttKantV

[-' ]
U> L^ U< L! U< F> U> F<

VriKanter

/-.-\
R! U> F< U< F> R^

Bytt2Toppkanter

/-. \
R^ U< R! U< R^ U2 R! U<

ByttHjørner2

/: '\
U< R^ U> L^ U< R! U> L!

VriHjørne

/ .\
R!D< R^D> R!D< R^D>

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com