RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 4x4 | 4x4supercube | 5x5 | 6x6 | 7x7

RUBIK 4x4 'Revenge'

1 Første senter
2 Senterklosser
3 Samle dobbelkanter: RyddMidtlag
4 Som 3x3
5 Evt FlippKant
6 Ekstra: ByttKant

RyddMidtlagH

/ .' \
[ : ]
(opp-BUNN ned-TOPP) 2
( r^D2 r!U2 ) 2

RyddMidtlagV

/ '. \
[ : ]
(opp-BUNN ned-TOPP) 2
( l^D2 l!U2 ) 2

FlippKant

/ .. \
høyre-BAK TOPP-vned TOPP-hned TOPP-hopp
TOPP FRONT-hopp FRONT-vopp BAK-høyre
r2B2 U2l! U2r! U2r^
U2 F2r^ F2l^ B2r2

ByttKant

/ :: \
(Rr)2 (Ff)2 U2 r2 U2 (Ff)2 (Rr)2

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com