RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 4x4 | 4x4supercube | 5x5 | 6x6 | 7x7

RUBIK 4x4 'Rubik Supercube'

1 Orienter de fleste senterklosser
2 Som 4x4
3 ByttSenter
4 NittiGrader, SnuTopp

ByttSenter

/ 6 \
[ 6 ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
l! U> r! U<
l^ U> r^ U<

NittiGrader

/+\
   (+)
M! E< M^ U> M! E> M^ U<

SnuTopp

/+\
( U< R^ L! U2 R! L^ ) 2

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com