RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 5x5supercube | 6x6 | 7x7

RUBIK 5x5 'Professor'

1 Småkryss
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle trippelkanter: RyddMidtlag
4 Som 3x3
5 Evt FlippKant
6 Ekstra ByttKant

ByttSenter

/ 7 \
[ 7 ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
l! F> r! F<
l^ F> r^ F<

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com