RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

RUBIK 7x7 'V-CUBE 7'

1 Fleste senterklosser
2 Senterklosser: ByttSenter
3 Samle kantklosser: RyddMidtlag
4 Som 333
5 FlippKant, ByttKant

ByttSenter

/ * \
[ * ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
l! F> r! F<
l^ F> r^ F<

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com