RUBIKS KUBE

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

Info

Se også mobil-versjonen og nettstedet rubik.storflor.com.

Her på rubik.storflor.com/wap finnes en meget kortfattet beskrivelse av en metode for å løse alle Rubikskubene med få rutiner, tilpasset et format som kan benyttes i tekstmeldinger og leses med en waptelefon.

SYNTAKS:

Klosser i trekket:

                /topp\
{venstre} [front] (høyre)

Aktuelle klosser:

  . : ' - + n *

Vriretning:

  ! ned
  ^ opp
  < venstre
  > høyre

Navn på lag:

  U øvre
  R høyre
  L venstre
  D nedre
  B bakre
  F front
  M vertikalmidt
  E horisontalmidt
  u indreøvre
  r indrehøyre
  l indrevenstre
  d indrenedre

2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7

rubik.storflor.com