RUBIKs kube Start her
3x3

3x3x3 med 3 rutiner

Det benyttes bare 3 rutiner for å løse Rubiks-kuben. Det må ofte gjøres noen vurderinger ved den siste operasjonen, se på 3x3 med 5 rutiner for å slippe dette.

Dette er min lag-for-lag løsning. Tanken er å beskrive en nybegynner-løsning hvor du faktisk kan føle at du skjønner hva du holder på med. Uten å pugge mange algoritmer.

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 

333: Førstelag og andrelag

Se en forklaring på hvordan førstelag og andrelag kan løses på Start her

Slik er utgangspunktet etter at førstelag og andrelag er løst.

 

333: Sistelag hjørner plasseres

 1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
 2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.bare en topphjørnekloss får rett plassering
 3. Snu kuben slik at den rett plasserte hjørneklossen er bak til venstre.
 4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger. Slik at alle hjørneklossene blir plassert på rett plass.

OBS: De fire topphjørneklossene skal få riktig plassering, de trenger ikke blir vridd rett.

333: Bytt hjørner


R'U LU' RU L'U'

Tre hjørneklosser i samme lag bytter plass

Tre hjørneklosser i samme lag bytter plass.

ByttHjørner
 /. :\
ned ned opp opp
R!U< L!U> R^U< L^U>

 

333: Sistelag hjørner vris

 1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.to oransje hjørneklosser som skal vris
 2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
 3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.

333: Vri Hjørner


LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R

To hjørner flippes

To hjørner vris.

VriHjørner
 / :\
ned  opp  ned  påplass
ned  opp  ned  påplass
L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^

Slik skal det bli: Sistelag hjørner

333: Sistelag kanter

 1. Flytt en oransje kantkloss tilbake ned i midtlaget med 'Bytt kanter'. (Rutinen er tydelig forklart under Start her, og det er den samme rutinen som benyttes for å løse andrelagets kanter.)
  kantkloss tilbake ned i midtlaget
 2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
 3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
 4. Fortsett til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

TIPS: Når det er tre (eller noen ganger bare to) kantklosser igjen å plassere, så hold gjerne fokus på å få de tre siste kantklossene vridd slik at de oransje sidene vil komme på plass. Noen ganger går dette enkelt, men ofte krever det litt tålmodighet. Løsningen med 5 rutiner løser seg selv på slutten.

333: Bytt kanter

ByttKanterHByttKanterV
ByttKanterH
 [ ' ]( '-)
en - to  tre  fire - fem
R^U< R^U<  R^U>  R!U> R!U>
ByttKanterV
 {-' }[ ' ]
en - to  tre  fire - fem
L^U> L^U>  L^U<  L!U< L!U<

333: Bytt kanter H

1.Flytt en oransje kant tilbake ned i midtlaget med rutinen 'Bytt kanter'.


RU RU RU' R'U' R'U'

333: Bytt kanter H

2. Flytt en oransje kant opp på rett plass med den samme rutinen 'Bytt kanter'.


RU RU RU' R'U' R'U'

Ferdig! Ferdig

 

Lukk alle | Gå til toppen