RUBIKs kube Start her
3x3

3x3x3 med 5 rutiner

Det benyttes her 5 rutiner for å løse Rubiks-kuben. Siste laget i kuben løses elegant, uten å måtte gjøre vurderinger. Se 3x3 med 3 rutiner for metoden med bare 3 rutiner.

Løsning 3x3 med 5 rutiner

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag kanter flippes:
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Flipp kanter' slik at to toppkanterklosser ved siden av hverandre har oransje opp.
  2. Plasser to toppkantklosser som har oransje opp, bak og til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Flipp kanter'.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til hjørneklossene har toppfargen opp.
 4. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Plasser hjørner' slik at en hjørnekloss er rett og tre er feil.
  2. Plasser den rette hjørneklossen foran til venstre.
  3. Utfør rutinen 'Plasser hjørner', en eller to ganger.
 5. Sistelag kanter plasseres:
  1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt toppkanter' slik at en kantkloss blir rett plassert.
  2. Snu kuben slik at den rette kantklossen er bak.
  3. Utfør rutinen 'Bytt toppkanter', en eller to ganger.

 

Førstelag og andrelag

Se en forklaring på hvordan førstelag og andrelag kan løses på Start her

Slik er utgangspunktet etter at førstelag og andrelag er løst.

 

Sistelag kanter flippes

 1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Flipp kanter' slik at to toppkanterklosser ved siden av hverandre har oransje opp.
 2. Plasser to toppkantklosser som har oransje opp, bak og til venstre.
 3. Utfør rutinen 'Flipp kanter'.

Tre kantklosser påvirkes, selv om det ser ut som bare to. (Rutinen påvirker også hjørneklossene, men det får ingen betydning her.)

333: Flipp kanter

 

R' U' F' U F R

vrikanter

Toppkanter vris slik at toppfargen kommer opp.

FlippKanter 
 /-.-\
R! U> F< U< F> R^

Slik skal det bli:

 

Sistelag hjørner vris

 1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
 2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
 3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene har toppfargen opp.

Dette er den samme rutinen som benyttes for løsningen med 3 rutiner.

333: Vri hjørner


LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R

flipphjorner

To hjørner vris.

VriHjørner
 / :\
L!U< L^U< L!U< U<L^
R!U> R^U> R!U> U>R^

Når dette punktet er utført, så har hele topplaget oransje opp, men de fleste hjørneklosser og kantklosser i topplaget har feil plassering.

 

Sistelag hjørner plasseres

 1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Plasser hjørner' slik at en hjørnekloss er rett og tre er feil.
 2. Plasser den rette hjørneklossen foran til venstre.
 3. Utfør rutinen 'Plasser hjørner', en eller to ganger.

333: Plasser hjørner


R' F R'
B2
R F' R'
B2 R2

plassertrehjorner

Plasserer tre hjørner.

PlasserHjørner
 /' :\
R! F> R!
B2 
R^ F< R! 
B2 R2

Slik skal det bli:

 

Sistelag kanter plasseres

 1. Hvis nødvendig benytt rutinen 'Bytt toppkanter' slik at en kantkloss blir rett plassert.
 2. Snu kuben slik at den rette kantklossen er bak.
 3. Utfør rutinen 'Bytt toppkanter', en eller to ganger.

333: Bytt toppkanter


F2 U L R'
F2 L' R U
F2

bytttretoppkanter

Bytter tre kanter i topplaget.

ByttToppkanter
 /-.-\
F2 U< L! R! 
F2 L^ R^ U< 
F2

Ferdig!

 


Lukk alle | Gå til toppen