RUBIKs kube Start her
Tusjmerket 3x3

3x3 Superkube

Pochmann 3x3 NYyankee 3x3

I tillegg til rutinene for Rubiks-kuben benyttes det bare 2 rutiner til for å løse en 3x3 superkube.

En superkube er en variant av Rubiks kube hvor alle kubene har en orientering, også senterkubene. En slik kube har 2048 ganger flere mulige posisjoner enn en ordinær kube.

En 3x3 Rubiks kube kan enkelt gjøres om til en superkube ved å merke kuben med en tusj. For å løse en kube med et bilde eller logo på en eller flere sider, kan det bli bruk for å vri senterklosser.

Løsning 3x3 Superkube

  1. Løs først superkuben som en ordinær 3x3-kube uten å ta spesielt hensyn til hvordan senterklossene er vridd.
  2. Benytt rutinen 'Nitti°' for å rotere to senterklosser 90°, så mange ganger som nødvendig.
  3. Benytt deretter rutinen 'Snu topp' for å rotere en senterkloss 180°, hvis det trengs.

 

333 Superkube: Nitti grader

3x3 Superkube: Nitti grader
Statisk illustrasjon

Det mangler lenke til Twister her. Se gjerne tilsvarende lenke for 4x4 superkube. Twister er i beta enda og har en feil når det gjelder senterklossene for 3x3 superkube.

Roter toppsenterklossen 90° med klokken og høyresenterklossen 90° mot klokken:

NittiGrader
 /+\
   (+)
 M! E< M^ U> M! E> M^ U<

M E' M' U' M E M' U
eller:
ML MD' ML' U' ML MD ML' U
eller:
WL WD' WL' U' WL WD WL' U

 

333 Superkube: Snu topp

3x3 Superkube: Snu topp
Statisk illustrasjon

Det mangler lenke til Twister her. Se gjerne tilsvarende lenke for 4x4 superkube. Twister er i beta enda og har en feil når det gjelder senterklossene for 3x3 superkube.

Roter toppsenterklossen 180°.

SnuTopp
 /+\
( U< R^ L! U2 R! L^ ) 2

( U R L U2 R' L' ) 2

 

Tilbake til Superkuber | Lukk alle | Gå til toppen