RUBIKs kube Start her

3x3 Superkube

Merking med tusjpenn

Her er vist en enkel måte å merke en ordinær 3x3-kube som en superkube.

Merking med tusj

Tilbake til 3x3 Superkube