RUBIKs kube Start her
4x4

4x4x4, Revenge cube

Løs 3x3-kuben før du begynner på 4x4-kuben. I tillegg til rutinene for Rubiks-kuben benyttes det bare 2 rutiner til for å løse Revenge-kuben, totalt bare 5 rutiner.

Løsning 4x4

Oppskriften for å løse 4x4-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 3x3 løsningen kan benyttes videre. (Du kan også følge den forenklede og generelle løsningen for nxn-kuber.)

 1. FØRSTE SENTER:
  1. Sett sammen 2 røde senterklosser ved siden av hverandre.
  2. Sett sammen de 2 andre senterklossene på en annen side.
  3. Slå sammen de 4 røde senterklossene.
 2. ALLE SENTERKLOSSER:
  1. Fortsett med hvit, blå, gul grønn og oransje side til alle senterklossene er på plass.  OBS! På en 4x4 kube må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  2. Alternativt kan rutinen '555: Bytt senter' benyttes for å samle senterklossene.
 3. SAMLE ALLE DOBBELKANTER:
  Rød side til høyre eller venstre.
  1. Vri ytterlagene slik at to like kantklosser befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle til en dobbelkant med 'Rydd midtlag'. Ofte må et av de vertikale midtlagene vris før og etter rutinen.
  3. Vri dobbelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  4. Fortsett med å samle dobbelkanter. Samle gjerne røde dobbelkanter først og flytt dobbelkantene til den røde siden med det samme.
 4. Som 3x3-kuben: Nå kan løsning for 3x3-kuben benyttes videre.
  (Senterkloss => 4 senterklosser; kantkloss => dobbelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to dobbeltkanter må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

 

 

444: Rydd midtlag, høyre

(MR D2 MR' U2) 2

444: Rydd midtlag, høyre
randelshofer.ch Twister
Tre kanter i de vertikale midtlag bytter plass

Tre kanter i de vertikale midtlag bytter plass.

RyddMidtlagH
 / .' \
 [ : ]
(hopp-BUNN hned-TOPP) 2
( r^ D2   r! U2 ) 2

444: Rydd midtlag, venstre

(ML' D2 ML U2) 2

444: Rydd midtlag, venstre
randelshofer.ch Twister

RyddMidtlagV
 / '. \
 [ : ]
(vopp-BUNN vned-TOPP) 2
( l^ D2   l! U2 ) 2

 

444: Flipp kant

MR2 B2
U2 ML U2 MR'
U2 MR U2
F2 MR F2 ML'
B2 MR2

444: Flipp kant
randelshofer.ch Twister

To kantklosser ved siden av hverandre flippes.

FlippKant
 / .. \
HOPP-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-HOPP

r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2

 

444: Bytt kant

TR2 TF2
U2 MR2 U2
TF2 TR2

Ekstra 444: Bytt kant
randelshofer.ch Twister

Rutine som kan erstatte flere 'Rydd midtlag'

ByttKant
 / :: \
HSIDEN-FRONTEN
TOPP-HOPP-TOPP
FRONTEN-HSIDEN
(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2

 

Rutiner for løsning som 3x3:

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 

444: Bytt kanter, høyre

RU RU RU' R'U' R'U'

444: Bytt kanter, høyre
randelshofer.ch Twister

444: Bytt kanter, venstre

L'U' L'U' L'U LU LU

444: Bytt kanter, venstre
randelshofer.ch Twister

 

444: Bytt hjørner

R'U LU' R L'U'

444: Bytt hjørner
randelshofer.ch Twister

 

444: Vri hjørner

LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R

444: Flipp hjørner
randelshofer.ch Twister

 

Lukk alle | Gå til toppen