RUBIKs kube Start her

 

Pochmann 4x4

4x4 Superkube

En superkube er en variant av Rubiks kube hvor også senterklossene har en orientering.

I tillegg til rutinene for 3x3-superkube og Revenge-kuben benyttes det bare 1 rutine til for å løse 4x4-superkube.

Løsning 4x4 Superkube

En 4x4-superkube kan løses som en ordinær 4x4-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterklossene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

 1. Samle de fire røde senterklossene orientert i forhold til hverandre.
 2. Fortsett med de andre fargene, orienter de fleste senterklossene i forhold til hverandre.
 3. Løs videre superkuben som en ordinær 4x4-kube. Begynn med å samle alle dobbelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
 4. Orienter alle senterklosser i forhold til de andre senterklossene med samme farge, benytt 'Bytt senter' flere ganger.
 5. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.

 

444 SuperCube: Bytt senter

ML F MR' F'
ML' F MR F'

444 SuperCube: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

En hjørnesenterkloss flyttes fra topplaget til fronten.

ByttSenter
 / 6 \
 [ 6 ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<

TIPS: Rutinen er den samme som benyttes for ordinær 5x5 kube.

 

Rutiner felles med mindre kuber:

444 SuperCube: Nitti grader

Roter toppsenterklossene 90° med klokken og høyresenterklossene 90° mot klokken:

WL WD' WL' U'
WL WD WL' U

444 SuperCube: Nitti grader
randelshofer.ch Twister

 

444 SuperCube: Snu topp

Roter toppsenterklossene 180°.

( U R L U2 R' L' ) 2

444 SuperCube: Snu topp
randelshofer.ch Twister

 

Tilbake til Superkuber | Lukk alle | Gå til toppen