Rubiks kube |:| 5x5 Superkube
RUBIKs kube Start her
Pochmann 5x5

5x5 Superkube

En superkube er en variant av Rubiks kube hvor også senterkubene har en orientering.

Det benyttes ingen nye rutiner utover rutinene for 4x4-superkube og Professor-kuben. To rutiner benyttes med et annet fokus.

INFO: 5x5 superkube er nok vanskeligere å løse enn alle større ordinære kuber.

 

Løsning 5x5 Superkube

En 5x5-superkube kan løses som en ordinær 5x5-kube for så å benytte rutinene for å ordne senterklossene, men det blir færre trekk å utføre hvis en rydder litt underveis.

  1. Lag et rødt lite kryss med 5 klosser, pass på orientering av senterklossen.
  2. Plasser de 4 røde hjørnesenterklossene, slik at alle 9 røde senterklosser har riktig orientering.
  3. Lag et lite kryss på neste side, hold kuben med aktuell side i front og plasser de 4 hjørnesenterklossene med 'Bytt senter'.
  4. Gjenta for to sider til. Pass på at det er to tilstøtende sider som står igjen.
  5. Gjenta for nest siste side.
  6. Lag et lite kryss på siste side med 'Bytt senter', hold kuben med siste side opp og utnytt at rutinen kan flytte på 3 kantsenterklosser. Hvis to kantsenterklosser fortsatt forblir ombyttet så utfør rutinen 'Flipp kant' en gang for å endre rekkefølgen på senterklossene, lag deretter krysset.
  7. Plasser de 4 hjørnesenterklossene på siste side med 'Bytt senter', hold siste side opp og utnytt at rutinen kan flytte på 3 hjørnesenterklosser.
  8. Løs videre superkuben som en ordinær 5x5-kube. Begynn med å samle alle trippelkanter, pass deretter gjerne på å orientere første senter.
  9. Benytt 'Nitti grader' og 'Snu topp' for å orientere senterklossene i forhold til sidekantene.

Hvis det er vanskelig å få alle klossene rett under punkt 6 og 7 , så kan de siste klossene ryddes med 'Bytt senter' helt til slutt.

Rutiner felles med mindre kuber:

555 SuperCube: Bytt senter

2.2:
NL F NR' F'
NL' F NR F'

555 SuperCube: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

2.3:
NL F MR' F'
NL' F MR F'

555 SuperCube: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

3.2:
ML F NR' F'
ML' F NR F'

555 SuperCube: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

 

555 SuperCube: Bytt senter (flytt 3 klosser)

Flytt på 3 kantsenterklosser

ML F NR' F'
ML' F NR F'

Flytt på 3 kantsenterklosser
randelshofer.ch Twister

Flytt på 3 hjørnesenterklosser

NL F NR' F'
NL' F NR F'

Flytt på 3 hjørnesenterklosser
randelshofer.ch Twister

 

555 SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser)

Rutinen 'Flipp kant' benyttes her til å endre på plassering av senterklosser i topplaget på superkuben. Ikke hold fokus på de to kantklossene som blir vridd.

NR2 B2
U2 NL U2 NR'
U2 NR U2
F2 NR F2 NL'
B2 NR2

555 SuperCube: Flipp kant (endre senterklosser)
randelshofer.ch Twister

 

555 SuperCube: Nitti grader

Roter toppsenterklossene 90° med klokken og høyresenterklossene 90° mot klokken:

WL WD' WL' U'
WL WD WL' U

555 SuperCube: Nitti grader
randelshofer.ch Twister

 

555 SuperCube: Snu topp

Roter toppsenterklossene 180°.

( U R L U2 R' L' ) 2

555 SuperCube: Snu topp
randelshofer.ch Twister

 

Tilbake til Superkuber | Lukk alle | Gå til toppen