RUBIKs kube Start her
v-cube 6

6x6x6, V-cube 6

Løs 3x3-kuben, 4x4-kuben og 5x5-kuben før du begynner på 6x6-kuben. Det benyttes ingen nye rutiner for å løse 6x6-kuben, men to rutiner utvides med flere versjoner.

Du behøver ikke løse 6x6 kuben for å forstå forklaringen på 7x7 kuben.

Løsning 6x6

Oppskriften for å løse 6x6-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 3x3 løsningen kan benyttes videre.

 1. FØRSTE SENTER 16 klosser:
  1. Sett sammen en rekke med 1x4 røde senterklosser. Det kan lønne seg å samle de to klossene i midten først.
  2. Sett sammen en annen rød 1x4 rekke på en annen side.
  3. Slå sammen de 2 rekkene.
  4. Fortsett til alle 16 røde senterklosser er samlet.
 2. ALLE SENTERKLOSSENE:
  1. Fortsett med fargen på motsatt side. OBS! På en 6x6 kube må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  2. Sett sammen alle senterklossene på to sider som ligger inntil hverandre.
  3. Fortsett å sette sammen mange av senterklossene på de to siste sidene.
  4. De gjenstående senterklossene ordnes med 'Bytt senter'.
 3. SAMLE KANTKLOSSER:
  1. Kantklosser samles med mange 'Rydd midtlag'.
  2. Noen ganger må 'Flipp kant' benyttes. 'Bytt kant' kan benyttes.
 4. Som 3x3 kuben: Nå kan løsning for 333-kuben benyttes videre.

 

Rutiner felles med mindre kuber:

666: Bytt senter

OBS: I praksis er det IKKE nødvendig å pugge de forskjellige versjonene, det holder med å tenke på den tilsvarende rutinen som du brukte for 5x5-kuben. For å se hvilket vertikalt lag som skal vris, så følg med på hvor de aktuelle klossene befinner seg.

ByttSenter
 / *  \
 { *  }
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
NL  F NR' F' 
NL' F NR  F'

2.2:
NL F NR' F'
NL' F NR F'

666: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

2.3:
NL F MR' F'
NL' F MR F'

666: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

3.2:
ML F NR' F'
ML' F NR F'

666: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

3.3:
ML F MR' F'
ML' F MR F'

666: Bytt senter
randelshofer.ch Twister

 

666: Rydd midtlag

OBS: I praksis er det IKKE nødvendig å pugge de forskjellige versjonene, det holder med den tilsvarende rutinen som du brukte for 4x4 og 5x5-kuben.

RyddMidtlag
 / .' \
 [ : ]
(hopp-BUNN vned-TOPP) 2
(r^  D2  r! U2 )2

2:
(NR D2 NR' U2) 2

666: Rydd midtlag
randelshofer.ch Twister

3:
( MR D2 MR' U2 ) 2

666: Rydd midtlag
randelshofer.ch Twister

4:
( ML' D2 ML U2 ) 2

666: Rydd midtlag
randelshofer.ch Twister

5:
( NL' D2 NL U2 ) 2

666: Rydd midtlag
randelshofer.ch Twister

 

FlippKant
 / . . \
HØYRE-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-HØYRE
r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2

666: Flipp kant

VR2 B2
U2 VL U2 VR'
U2 VR U2
F2 VR F2 VL'
B2 VR2

666: Flipp kant
randelshofer.ch Twister

666: Flipp kant, indre

MR2 B2
U2 ML U2 MR'
U2 MR U2
F2 MR F2 ML'
B2 MR2

666: Flipp kant, indre
randelshofer.ch Twister

666: Flipp kant, ytre

NR2 B2
U2 NL U2 NR'
U2 NR U2
F2 NR F2 NL'
B2 NR2

666: Flipp kant, ytre
randelshofer.ch Twister

 

ByttKant
 / : : \
HSIDEN-FRONTEN
TOPP-HOPP-TOPP
FRONTEN-HSIDEN
(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2

666: Bytt kant

T3R2 T3F2
U2 VR2 U2
T3F2 T3R2

666: Bytt kant
randelshofer.ch Twister

666: Bytt kant, indre

T3R2 T3F2
U2 N3R2 U2
T3F2 T3R2

666: Bytt kant, indre
randelshofer.ch Twister

666: Bytt kant, ytre

TR2 TF2
U2 NR2 U2
TF2 TR2

666: Bytt kant, ytre
randelshofer.ch Twister

 

Rutiner for løsning som 3x3:

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 

666: Bytt kanter, høyre

RU RU RU' R'U' R'U'

666: Bytt kanter, høyre
randelshofer.ch Twister

666: Bytt kanter, venstre

L'U' L'U' L'U LU LU

666: Bytt kanter, venstre
randelshofer.ch Twister

 

666: Bytt hjørner

R'U LU' RU L'U'

666: Bytt hjørner
randelshofer.ch Twister

 

666: Vri hjørner

LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R

666: Flipp hjørner
randelshofer.ch Twister

 

Lukk alle | Gå til toppen