RUBIKs kube Start her
8x8

8x8x8, V-cube 8

Løs 3x3-kuben, 4x4-kuben, 5x5-kuben og 6x6-kuben før du begynner på 8x8-kuben. Det benyttes ingen nye rutiner for å løse 8x8-kuben, men noen rutiner utvides til flere versjoner.

 

Løsning 8x8

Oppskriften for å løse 8x8-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 3x3 løsningen kan benyttes videre.

 1. FØRSTE SENTER 36 klosser:
  1. Sett sammen en rekke med 1x6 røde senterklosser. Det kan lønne seg å samle klossene i midten først.
  2. Sett sammen en annen rød 1x6 rekke på en annen side.
  3. Slå sammen de 2 rekkene.
  4. Fortsett til alle 36 røde senterklosser er samlet.
 2. ALLE SENTERKLOSSENE:
  1. Fortsett med fargen på motsatt side.  OBS! På en 8x8 kube må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  2. Sett sammen alle senterklossene på to sider som ligger inntil hverandre.
  3. Fortsett å sette sammen mange av senterklossene på de to siste sidene.
  4. De gjenstående senterklossene ordnes med 'Bytt senter'.
 3. SAMLE KANTKLOSSER:
  1. Kantklosser samles med mange 'Rydd midtlag', midtkantklossen er utgangspunktet.
  2. Noen ganger må 'Flipp kant' benyttes. 'Bytt kant' kan også benyttes.
 4. Som 3x3 kuben: Nå kan løsning for 3x3-kuben benyttes videre.

 

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 

Lukk alle | Gå til toppen